ECONOMIA I TREBALL
 • Comerç Turisme i Consum

  Mercat municipal, servei públic

  En aplicació de la llei 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local, els mercats municipals deixen de ser un servei obligatori a prestar per part dels municipis de més de 5.000 habitants (article 26 LRBRL) , així com es suprimeix la reserva de servei, es a dir que siguin de titularitat exclusiva del sector públic en aquest cas l’administració local (article 86 LBRL) i perdin la seva condició de servei públic essencial, així mateix la prestació de determinats serveis per part de l’administració local queda supeditat a “l’estudi de costos” i la sostenibilitat financera de l’ajuntament.

 • Comerç Turisme i Consum

  La constatació del fracàs d’un model liberal

  Finalment, aquest gener de 2014 no ho han pogut amagar més. L’Índice de comercio al por menor publicat per l’Instituto Nacional de Estadística ha fet evident el fracàs del model comercial liberal encapçalat per la Comunitat de Madrid. Allò que ha servit de model, inspiració i bandera de la política comercial del Partit Popular, ha acabat demostrant la seva ineficiència econòmica. En temps com els que vivim, l’aportació d’un sector econòmic a la contenció de preus i a la generació d’ocupació són aspectes d’una extraordinària importància que, al meu parer, serveixen per valorar d’una forma precisa la seva aportació estratègica al conjunt de l’economia i la utilitat de les polítiques públiques que s’han implementat.

 • Comerç Turisme i Consum

  El procés sobiranista incrementa l’afluència turística

  D’ençà la multitudinària manifestació de l'11 de setembre de 2012, sota el lema “Catalunya nou estat d’Europa”, la qual va sacsejar els mitjans informatius globals, no hem deixat de fer sentir la nostra veu. El passat 11 de setembre vam ser partícips de la “Via Catalana” i molts van establir el paral·lelisme històric amb les antigues repúbliques bàltiques i la seva “Cadena Bàltica”. La marca Catalunya, ja famosa al món per la nostra destacada oferta turística, s’ha enfortit arran dels moviments sobiranistes protagonitzats per gran part de la seva població, ha fet arribar a tots els indrets del mon la nostra situació, el que volem i com estem de sotmesos a una democràcia de pega en mans de dretes.

 • Comerç Turisme i Consum

  Distorsions sobre la competència

  Un interessant estudi anomenat “Análisis de la competencia en el mercado minorista de distribución en España”, realitzat a l’abril de 2012, conclou que ja hi ha diversos operadors que estan gaudint d’una posició dominant en el mercat, i demostra com aquest fet acaba representant un major cost per al consumidor. Tot i que a Catalunya el grau de concentració encara no és preocupant, l’evolució dels darrers anys demostra que s’hi pot arribar bastant aviat i que, de facto, ja existeix a determinats nivells locals i comarcals.

 • Comerç Turisme i Consum

  Dels privilegis de la banca al #noupaís

  Des que el tercer trimestre de l’any 2008 el PIB de l’Estat espanyol va entrar en números vermells, les classes populars no han fet més que empobrir-se. Hem vist una continuada pèrdua de drets laborals i una forta retallada de l’estat del benestar que ha arribat a nivells impensables cinc anys enrere. Però la crisi no afecta tots els sectors per igual. El sector de la banca continua gaudint d’una situació de privilegi. Hem pogut observar com els seus directius perceben sous astronòmics.

 • Comerç Turisme i Consum

  El turisme a la nova República Catalana

  Catalunya ha passat d’un turisme monocultiu de sol i platja a un model de turisme de qualitat, atractiu i amb una oferta diversificada, convertint-se en una destinació de referència a nivell mundial. Aquest fet, acompanyat pel prestigi, experiència i professionalitat dels seus gestors públics i privats l’ha portat, també, a ser considerada una potència mundial en la gestió turística. El turisme aporta un pes molt important en variables econòmiques - com el PIB, l’ocupació o els ingressos – i en qüestions menys tangibles però d’igual importància per un país com el nostre: visibilitat internacional, difusió de la nostra cultura, història i manera de ser.

 • Comerç Turisme i Consum

  No donem respostes al comerç

  Malauradament, durant aquest mes de setembre tancaran molts comerços. Arreu del país hi ha eixos comercials molt potents que compten per desenes les botigues que ja estan sentenciades. La saturació de l’oferta, la feblesa del consum, la manca de relleu generacional, les dificultats de finançament, els preus dels lloguers comercials...Mantenir obert un negoci comercial avui en dia és gairebé un acte d’heroïcitat. I tot i ser conscient de les dificultats financeres de l’administració – i potser per aquesta raó - un espera d’aquesta, no ja contundència i potència de recursos, que no hi són, sinó racionalitat, sentit comú i eficiència a l’hora d’implementar polítiques comercials.

 • Comerç Turisme i Consum

  La inspecció com a eina de foment del comerç

  Molts comerciants s’adhereixen a diferents etiquetatges o distintius per fomentar la comercialització dels seus productes i serveis, com els relatius a l’etiquetatge ecològic per significar els seus articles com respectuosos amb el medi ambient, la qual cosa a més de reflectir un esperit empresarial amb la seva vessant mes social també és una eina per augmentar la comercialització a través d’una millora de la imatge davant el consumidor. Per altra banda, les inspeccions que realitzen les diferents administracions públiques en els establiments comercials per controlar que les activitats compleixin els requisits establerts a la normativa sectorial que els sigui aplicable, són vistos pels mateixos comerciants com un atac a la seva activitat econòmica per la possible sanció que se’n pugui derivar de possibles incompliments, que a la pràctica són un percentatge mínim de la totalitat de les inspeccions que es realitzen i residual en el conjunt dels comerciants.

 • Comerç Turisme i Consum

  ERC blinda el model català de comerç

  El Parlament de Catalunya ha admès a tràmit la proposició de llei d’horaris comercials que ha de blindar el model de comerç català. Amb aquesta llei es pretén rebutjar les reiterades intromissions sobre una matèria que, segons l’article 121.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya és competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya. La invasió competencial i els greus atacs del govern espanyol generen inseguretat jurídica en el món del comerç i suposen un cop de mà a les grans superfícies comercials en detriment del model català de petita i mitjana empresa.

 • Comerç Turisme i Consum

  Una reflexió necessària a l'entorn dels equipaments comercials

  En el període 2004 – 2010 es va construir un nou discurs en la localització dels establiments comercials basat en el concepte de “trama urbana consolidada” (TUC). Els requeriments derivats de la transposició de la Directiva de Serveis del Mercat Interior (DSMI) van fer que la legislació comercial catalana hagués d’adaptar-se a les limitacions que aquesta preveia i que, fonamentalment, feien referència a que els elements econòmics havien d’eliminar-se en l’atorgament de les llicències comercials.

 • Comerç Turisme i Consum

  Carrers per a vianants, vitalitat comercial

  Ara fa pocs dies es van donar a conèixer els resultats d’un estudi de l’entitat britànica Sustrans, que desmunten la falsa idea de que la vitalitat comercial d’una zona depèn de la seva facilitat per arribar-hi amb vehicle privat.  El treball deixa en evidència les falses percepcions que té molta gent del sector que, sense evidències ni dades objectives, quantifica com a molt alts els volums de la població que condiciona el seu accés a una zona comercial de centre ciutat al fet de poder-ho fer amb el seu propi transport.

 • Comerç Turisme i Consum

  “Ley de garantía de unidad de mercado”: Un altre atac a la minsa autonomia catalana

  El passat 24 de gener el Govern de l’Estat espanyol va aprovar l’Avantprojecte de la llei de “garantía de la unidad de mercado”. Tot i que, de ben segur, falten molts mesos per a la seva entrada en vigor, atès que encara manca el tràmit parlamentari, tot apunta que un cop més les Corts Generals aprovaran una llei extraordinàriament recentralitzadora, i com ja ha fet en altres àmbits, aquesta llei buidarà, en part, les poques competències que encara té la Generalitat. L’Avantprojecte persegueix l’eliminació de la regulació de les comunitats autònomes en relació amb els àmbits de l’activitat econòmica ja que aquestes normes provoquen que les empreses tinguin més càrregues administratives i, per tant, pèrdua de competitivitat, segons afirma l’Avantprojecte.

 • Comerç Turisme i Consum

  L'aposta per l'economia de la identitat

  Ara fa 20 anys, concretament l’1 de gener de 1993, la República Txeca va assolir la seva independència i es va desvincular de l’antic estat txecoslovac. Catalunya i aquesta república centreeuropea tenen algunes similituds: un nombre de població no gaire diferent; una cultura i una llengua molt potents, que al llarg de la història ha propiciat una producció intel·lectual intensa, de molta qualitat i amb notable repercussió mundial; una vinculació intermitent i forçada al llarg de la història a d’altres realitats nacionals; un extens patrimoni històric i natural que és el fonament essencial de la seva atractivitat turística; i una capital potent i majestuosa que és una de les principals destinacions turístiques mundials.

 • Comerç Turisme i Consum

  El consum, eina de reconstrucció social i nacional

  L’any 2013 és un d’aquells dels que no hem d’esperar res, ho hem d’anar a buscar tot. No val restar impassibles pretenent que el pas dels dies ens acosti a un futur millor. Hem de fer camí, hem d’emprendre la marxa, conscients de que si ens aturem, encara que sigui per reposar forces, les nostres possibilitats de subsistència s’esgotaran com una flama d’espelma exhausta. Ha arribat l’hora de prendre decisions en el dia a dia, constantment, sense parar, i aquesta actitud individual serà l’única cosa que ens farà vèncer els obstacles que tenim plantejats col·lectivament, tant els socials com els nacionals.

 • Comerç Turisme i Consum

  Impost a les grans superfícies comercials: una necessitat

  A França fa bastants anys que apliquen un impost a les grans superfícies, la recaptació del qual reverteix en polítiques adreçades a la millora del comerç urbà. I no passa res. I cap partit polític l'ha impugnat mai. Ni tan sols els grans operadors s'han atrevit mai a pressionar al govern de torn perquè el retiri. En canvi, aquí a casa nostra la patronal de les grans superfícies ja s'ha tornat a aixecar en armes perquè, en aquest cas, s'augmentin els seus tipus i s'extenguin a d'altres formats de gran dimensió.

 • Comerç Turisme i Consum

  Polítiques públiques de comerç i turisme

  A dia d’avui a Catalunya el conjunt dels sectors del comerç i del turisme representen gairebé la quarta part del valor afegit brut (VAB) de la nostra economia i són els principals sectors d’ocupació al Principat i els que presenten una millor resistència en el manteniment de llocs de treball en l’actual context de crisi. Esquerra ha gestionat les polítiques públiques d’aquests àmbits durant el període 2004 - 2010 a les principals administracions del país, d’una forma majoritària i ininterrompuda, i a molts municipis del país.

 • Comerç Turisme i Consum

  Comerç urbà català, un model d’èxit a Europa

  En un context de crisi com l’actual, els estats necessiten, més que mai, sectors econòmics forts que els permetin situar-se amb èxit en posicions avantatjoses per poder competir en una economia cada cop més globalitzada. Catalunya compta amb un sector econòmic clau: el sector comercial. Més enllà de les consideracions clàssiques dels efectes que produeix un comerç urbà fort i competitiu, que ERC ha defensat històricament (cohesió dels centres urbans, generador de seguretat i vida als pobles i ciutats,.

 • Comerç Turisme i Consum

  Amb el comerç no s'hi juga

  La liberalització d’horaris comercials que ha aprovat el govern del PP a Madrid és una estocada de mort a la delicada situació que el sector comercial està vivint en els darrers anys. Des d’ERC sempre hem defensat el model català de comerç, aquell comerç que es troba als carrers dels nostres pobles i ciutats, que es basa en la proximitat, en l’atenció personalitzada. El comerç que genera riquesa econòmica, però que, a la vegada, garanteix cohesió social i territorial, llum i seguretat a les nostres poblacions.

 • Comerç Turisme i Consum

  De Sant Boi a Sands Boys ¡Viva las Vegas!

  Ara hi ha moltes i bones oportunitats per adquirir propietats a Europa, especialment a Espanya, on és el moment d’aprofitar-se’n. T’estan donant els terrenys per no res, t’ho donen tot per no res. Donald Trump (Nova York 1946) multimilionari, empresari immobiliari, propietari de casinos. L’any 2008 els representants de Las Vegas Sands ja van visitar Catalunya amb el seu projecte sota el braç, però encara no estàvem prou malament i avui, de nou, han visitat Barcelona i han estat rebuts pel govern de la Generalitat.