ECONOMIA I TREBALL
  • Societat de la Informació

    Les TIC, una eina fonamental pel desenvolupament de la Innovació

    La Unió Europa està abordant a dia d'avui un dels reptes econòmics més importants de la seva història, que requereix una política de gestió i inversió de recursos econòmics intel·ligent en l’àmbit de la Innovació, entre d'altres. És per això que, des de la Comissió Europea, s'ha establert l’estratègia Europa 2020, una estratègia que defineix uns eixos a assolir en els propers anys per a tots els estats, regions i ciutats europees. Uns eixos que volen posicionar Europa com un espai econòmic, social i sostenible referent al món.

  • Societat de la Informació

    Consells pràctics sobre els serveis de telecomunicacions a les administracions locals

    Els serveis de banda ampla són, cada vegada més, imprescindibles per garantir la competitivitat de les empreses i arrelar els ciutadans al territori. Però no sempre estan disponibles i, en molts casos, no tenen la qualitat i el preu òptims. El que els ciutadans i les empreses necessiten són serveis, per tant no us obsessioneu amb el tipus de tecnologia (fibra òptica, wimax, etc.) amb què us arriba el servei. On heu d’incidir és en les infraestructures: des d’antenes de mòbils (amb les noves tecnologies en caldran almenys el doble), fins a canalitzacions de fibra òptica per connectar les antenes, les centrals telefòniques o els polígons industrials.