ECONOMIA I TREBALL
 • Treball Autònoms i Economia Social

  De la renda mínima a la plena activitat

  Hi ha governants que diuen veure llum al final del túnel. No és el cas de les institucions europees que ens diuen que fins al 2015 no hi haurà crèdit a les famílies ni a les empreses i que, anant bé, no serà fins aleshores que es crearà ocupació neta. Tampoc la veuen les 217 mil persones que viuen en famílies amb tots els membres a l’atur. La crisi ja fa cinc anys que dura i els seus efectes van més enllà de les xifres de l’atur. Cada mes més aturats han esgotat el subsidi, avui ja són prop del 40% i les reformes introduïdes contra els drets laborals fan que si la feina arriba és menys remunerada, amb menys drets a prestacions, més temporal i discontinua.

 • Treball Autònoms i Economia Social

  Crònica d'una jornada: Treball i transició nacional. Una oportunitat

  Una jornada brillant. Aquesta és la manera més precisa que se m’acudeix qualificar la jornada organitzada per la Fundació Irla amb el títol de “Treball i Transicó Nacional. Una oportunitat” que va tenir lloc a la sala de l’UGT i que va servir per presentar l’estudi elaborat pel Josep Ginesta. Tal com va dir el presentador de l’acte, el Jordi Fortuny, aquesta xerrada posava de manifest una vegada més que el progrés nacional i el progrés social sempre han anat vinculats, una conclusió a la que s’hi arriba des de la racionalitat, des de la reflexió, com així va quedar demostrat.

 • Treball Autònoms i Economia Social

  A Madrid volen resoldre l’atur amb mesures “burocràtiques”

  Fa uns dies es feia balanç del primer any de la Reforma Laboral al Congrés dels Diputats. Vagi per davant que els resultats esperats de la reforma, la reactivació de l’ocupació, la lluita contra l’atur i facilitar la contractació a les empreses, no s’ha assolit en cap dels seus extrems. Les empreses segueixen sense crear ocupació, fonamentalment, per falta de demanda, perquè no venen, perquè les polítiques d’austeritat coarten el consum intern, i perquè s’ha produït una involució econòmica de les classes populars vers les classes extractives que ha deixat l’economia que podríem dir de proximitat amb els calaixos massa eixuts.

 • Treball Autònoms i Economia Social

  Darreres dades d’atur registrat als PPCC: la solució, la sobirania laboral

  Quan analitzem les dades d’atur ho fem des de dues perspectives prou diferents. Per una banda, s’analitza les dades d’atur registrat, és a dir, les dades de les persones que s’inscriuen als serveis d’ocupació com a demandants per figurar inscrits als efectes de rebre prestacions o subsidis per desocupació, o per figurar-hi amb suficient antiguitat per reunir els requisits subjectius per accedir a determinades modalitats de contractació bonificada. Aquestes dades es basen doncs en registres reals de persones inscrites.

 • Treball Autònoms i Economia Social

  Cooperativisme enfront la crisi

  Si bé no es pot contrastar empíricament, doncs això de la crisi té a veure també amb sectors d’activitat i altres variables, és cert que el món del cooperativisme, si bé també ha estat afectat per la crisi de forma important, resisteix millor les situacions crítiques. Resisteix, i alhora, és un model d’organització econòmica que permet, en certa mesura, superar millor les situacions difícils, doncs els seus valors van intrínsecament lligats a la solidaritat, ajuda mútua i suport entre les persones que conformen el projecte cooperativista; el que en un altre escenari en diríem empresa.

 • Treball Autònoms i Economia Social

  Propostes d'ERC en matèria d'ocupació juvenil

  L’atur juvenil s’ha convertit en una de les xacres més importants de l’actualitat. Per bé que l’atur en general ho és, amb independència del col·lectiu al qual afecta, el juvenil té l’afegit de ser un atur que dificulta i endarrereix l’arribada al mercat de treball dels que precisament són la llavor de la nostra recuperació econòmica futura. Les continuades reformes laborals i en matèria de contractes de formació no han pogut aturar aquesta problemàtica. De fet, la contractació específicament plantejada a la normativa per integrar els joves en el seu aterratge al mercat de treball són els contractes de formació o aprenentatge i els de pràctiques.

 • Treball Autònoms i Economia Social

  Precaritzar per crear ocupació juvenil?

  En la línia de propostes de rebaixa del benestar i dels drets laborals que ha emprès el Partit Popular com a recepta per resoldre l’atur galopant en què s’ha entrat, i que es va iniciar amb la Reforma Laboral de l’any passat, s’ha llençat un paquet de mesures de suport a l’ocupació jove i l’emprenedoria. És cert que una situació d’atur juvenil inconfessable com l’existent, que supera amb escreix el de qualsevol país desenvolupat, exigeix mesures extraordinàries, i segurament, agosarades.

 • Treball Autònoms i Economia Social

  Mini-jobs, a big pey swine (mini-treballs, grans canalles)

  Mentre els servidors del capital, socialistes i peperos, van matam que et mataré, acusant-se de batre el rànquing en quant a la corrupció es refereix, utilitzant la tant gastada fal·làcia de l'argument "tu quo-que" (tu també) que ja va crispar la paciència d'Aristòtil, el nou cap d'una vella patronal a badat boca. El seu antecessor, el seu amic Díaz Ferran, hi és a la garjola (presó) perquè la seua insaciabilitat pel ràpid benefici el va fer infringir unes lleis fetes al seu favor. Joan Rosell i Lastortras, així es diu el nou president de la CEOE, li agrada molt la provocació i, així, un dia anomena paràsits als que treballen a la funció pública, un altre dia, gossos i defraudadors als que no aconsegueixen un lloc de treball.

 • Treball Autònoms i Economia Social

  Independència, contracte social i ocupació (dades EPA 2012)

  Començo per dues coses ràpides. La primera, trobareu un recull de dades d'atur dels Països Catalans al hastag #aturPPCC o al meu compte de twitter @josepginesta. La segona, les dades, com ja podeu imaginar, no són bones. Però dins de la retòrica depriment en que ens hem instal·lat quan parlem d'atur, deixeu-me que en faci una lectura positiva, des del punt de vista dels conceptes "necessitat d'autogovern" i del de "deriva independentista" en relació a les dades. Les dades d'atur ingent que patim als Països Catalans ens el fan situar en 1.

 • Treball Autònoms i Economia Social

  La sagnant pèrdua de treballadors autònoms dinamita el creixement econòmic

  Ens hem acostumat a avaluar la severitat de la crisi econòmica a partir de la important afectació que ha tingut en termes d'ocupació, i ens centrem en l'ocupació per compte aliena i en l'atur que hi segueix. No és tant habitual que ens centrem en dades com la destrucció de teixit empresarial -certament important també els darrers mesos-, i de treballadors autònoms o per compte pròpia, que en definitiva, són els primers ocupadors del país. Les dades que ens deixa l'any són negatives com en els darrers anys.

 • Treball Autònoms i Economia Social

  Estructures d’estat: el Marc Català de Relacions Laborals

  Les dades d’atur registrat al mes de novembre ens situen novament en un fi d’any altament preocupant en termes de destrucció d’ocupació. De fet, d’ençà del 2009 no teníem un mes de novembre amb tant males xifres. Per aquesta raó, i per la galopant taxa d’atur que situa un problema econòmic de caire estructural en l’estadi de drama nacional, cal afrontar com a prioritat a la propera legislatura l’establiment de les bases sòlides d’un marc de relacions laborals propi així com apuntalar els instruments d’Estat per poder afrontar els reptes que el país no podrà eludir els propers anys.

 • Treball Autònoms i Economia Social

  Les pensions estaran garantides a la República Catalana

  Molts son els dubtes al voltant de si el sistema de pensions, tal i com el coneixem actualment, seria viable en la futura República Catalana. De fet, és un element que ja s’ha valorat abastament per diferent s estudis i informes, però que atès que s’ha qüestionat els darrers dies per diferents vies convé que recopilem algunes de les qüestions més essencials que hi afecten. En tot cas, l’afirmació més concloent és que el sistema català de pensions, és més viable que el sistema de pensions espanyol, i per tant, que en aquest àmbit una separació del sistema seria una fórmula per garantir el futur de les pensions.

 • Treball Autònoms i Economia Social

  Les receptes que ens venen d’Europa

  Mentre es prepara l’eventual rescat d’ Espanya – tot apunta a que no es resoldrà la crisi del deute-, i amb una Generalitat totalment rescatada i venuda a la perversió econòmica del model d’Estat, s’albiren veus des de l’Europa hegemònica sobre les retallades i majors esforços que haurà de fer Espanya un cop hagin entrat els interventors. D’altra banda, també el mateix Conseller Mas-Colell va avançar ahir davant la incredulitat de molts que aquesta tardor hi haurien noves retallades atesa la pressió sobre la tresoreria catalana que provoca la manca de recursos, el model de finançament, però també, la transferència de recursos a compte gotes des de Madrid.

 • Treball Autònoms i Economia Social

  Perillen les pensions catalanes en un estat propi?

  Titulo aquesta blocada amb una pregunta que certament, en l’actual context, té difícil resposta. No pas per una qüestió estrictament tècnica, que no és el cas, sinó per la situació econòmica i la crisi. Som immersos en una profunda crisi econòmica que si bé no qüestiona en si mateix els sistemes públics de protecció social a nivell europeu (a França han millorat la jubilació i a Finlàndia l’atur), als Països Catalans s’ha aferrat en la destrucció d’ocupació i en la generació d’atur.

 • Treball Autònoms i Economia Social

  Noves retallades del PP, abonant l’exclusió laboral

  L’acumulació de pèrdua de drets i retallades està fent perdre en part la perspectiva de l’abast de moltes de les mesures. De fet, hauríem d’anar fent un catàleg per poder avaluar els cost social que tindran els propers anys i que afectaran de ben segur la nostra capacitat de recuperar-nos. Més enllà de les mesures de retall en drets econòmics, laborals i socials de les persones treballadores en l’àmbit públic (gratificacions, convenis, incapacitat temporal, drets sindicals, etc), el nou decret de retallades afecta de forma important les prestacions i subsidis d’atur.

 • Treball Autònoms i Economia Social

  Una destralada més als nostres drets laborals

  La setmana passada va tenir lloc el darrer tràmit parlamentari per la convalidació del text legal de la reforma laboral. En la tramitació parlamentària s’han pogut fer paleses diverses de les constatacions que varem fer al seu moment. El suport incondicional del grup parlamentari de CIU a la reforma i que el text inicial, ja tenia les claus per consolidar un nou model de regulació de les relacions laborals en el que la força negociadora dels treballadors es veu molt limitada. I per últim, la necessitat d’un gran gruix de millores tècniques fruit de la deficient redacció del text inicial.