ECONOMIA I TREBALL
  • Carles Soriano
    Comerç Turisme i Consum

    El model de comerç als municipis republicans

    Les eleccions municipals s’aproximen i és moment de remarcar que a Esquerra tenim un model molt clar de comerç per a les nostres ciutats i pobles. En primer lloc, és bo recordar que, l’any 2014, amb l’entrada d’Esquerra al govern de la Generalitat, es va elaborar el concepte urbanístic de la trama urbana per delimitar els nuclis urbans. En aquest sentit, es va aconseguir la norma general per la qual s’establia que tota l’activitat comercial calia dur-se a terme dins els cascs urbans, evitant la proliferació de les grans superficies fora de les ciutats.