ECONOMIA I TREBALL
 • Josuè Sallent
  Societat de la Informació

  Societat digital europea

  Un dels àmbits de la nostra vida quotidiana en la que les polítiques marcades des de la Unió Europea tenen una major influencia és el de la societat digital. Des de l’establiment dels drets a la protecció de les nostres dades o davant dels abusos de les grans companyies trans-nancionals (tant operadores de telecomunicacions, xarxes socials oi empreses de programari que tenen posició dominant) o marcant les obligacions de desplegament de les xarxes de telecomunicacions. No totes les decisions que ha pres la UE encaixen amb el model de societat digital que impulsem des d’Esquerra Republicana i encara menys la transposició que l’Estat Espanyol n’ha fet, quasi bé sempre beneficiant les grans empreses davant de l’interès comú i de l’interès ciutadà i en cap cas deixant que s’adapti a les necessitats de Catalunya.

 • Societat de la Informació

  Jornada: La Societat de la Informació a la República Catalana

  En el marc de la campanya "La República que farem" va tenir lloc la jornada "La Societat de la Informació a la República Catalana" en la que en Josuè Sallent, president de la sectorial de Societat de la Informació, va presentar els pilars de la República en aquest àmbit: http://www.larepublicaquefarem.cat/ambit/societat-de-la-informacio Prèviament, la Mireia Mata, vicesecretària general de Gestió del Coneixement, Dones i Entorn d’Esquerra Republicana, va donar la benvinguda i va fer la presentació en la que va assenyalar que "la societat del coneixement és un pilar instrumental per a la nova República que ens ha d'ajuddar a fer el país que sommiem", una societat més integrada, que empoderi la ciutadania, que millori la igualtat d'oportunitats i on les dones hi estiguin presents.