ECONOMIA I TREBALL
  • Jordi Castellana
    Política Econòmica

    Les tres cares de l’atac de l’Estat a l’autonomia local: 135 CE, LEPSF i LRSAL

    Les polítiques d’austeritat de la darrera dècada impulsades per la Unió Europea han tingut en l’Estat espanyol un alumne avantatjat. L’objectiu no ha estat intentar reforçar les estructures de cohesió i benestar en època de crisi per intentar mantenir l’equitat. De forma contrària s’ha apostat per un fals rigor en les finances públiques des d’un punt de vista totalment ideològic i antisocial. La modificació de l’article 135 de la Constitució Espanyola amb el suport de PP i PSOE i l’aprovació posterior de la LEPSF i la LRSAL han consagrat aquesta política d’austeritat neoliberal traspassant la responsabilitat de reduir el deute als altres nivells de govern.