Treball Autònoms i Economia Social

Esquerra Republicana com a referent en el món del treball i l'economia social

Mingo Messeguer
Mingo Messeguer
Diu la sociòloga francesa Dominique Méda que “El treball és el nostre fet social total, estructura de banda a banda les nostres relacions amb el món i les nostres relacions socials. És la relació social fonamental”.
 
Més enllà de la dimensió macro, que també embolcalla el món del treball (globalització dels processos de producció i consum, un gran i accelerat desenvolupament tecnològic, desplaçaments massius de treballadors i treballadores, etc.), hem de ser conscients d’on venim a l’hora d’afrontar el present i projectar el futur. I ho hem de fer amb agosarament i prudència; això que d’entrada pot semblar un oxímoron no ho és pas.
 
Catalunya va ser uns dels territoris europeus que abans es va incorporar als processos d’industrialització; també ha estat un referent internacional, sobretot en el segle XX, de les lluites per millorar les condicions laborals i de vida dels treballadors i les treballadores.
 
Recordar que l’actual marc productiu i de consum, que incideix de ple en el món del treball, és determinat, a partir de l’últim terç del segle passat, pel pas d'una societat industrial a una de serveis, on el paradigma econòmic dominant és el capitalisme financer globalitzat.
 
El meu propòsit, ara, és únicament d’assenyalar, en un sentit ben general, els factors necessaris per conformar i estructurar un marc de relacions laborals propi, on mitjançant l’elaboració del Codi Català de Treball, es vetllaria per un treball digne i un sistema de protecció social adequat per a tothom. Aquest nou marc s’ha de basar, entre altres elements, en:
 
  • repartir millor el treball i reduir la jornada laboral.
  • invertir en formació per capacitar i reciclar professionalment les persones.
  • crear treball decent i sostenible, eliminant desigualtats com la bretxa salarial, i amb salaris dignes.
  • un sistema de pensions de repartiment sostenible i solidaritat intergeneracional fonamentat en tres principis: contributiu, universal i complementari.
 
Així mateix, i en correspondència amb el ressò de la tradició obrera i empresarial de Catalunya, seria necessari establir lligams efectius amb l’OIT (Organització Internacional del Treball).
 
Malgrat les dificultats que s’albiren en el procés de construcció de la República, el missatge és clar: Esquerra Republicana ha de tenir prou capacitat per a liderar i ser el motor, tant des de les institucions polítiques com des de les administracions públiques, per posar els fonaments per construir un nou marc productiu i de relacions laborals, sent conscients de les contradiccions que poden esdevenir entre la teoria i la praxi.
 
 
Mingo Meseguer
Sectorial de Treball, Autònoms i Economia Social
treball@esquerra.cat