Universitats i Recerca

La invisibilitat del personal cientificotècnic de les infraestructures de R+D+i universitàries

Universitats i Recerca

La invisibilitat del personal cientificotècnic de les infraestructures de R+D+i universitàries

En la ja existent desconnexió entre els responsables del finançament de la recerca pública i els responsables de l’estructura de recursos humans de les universitats i institucions públiques, s’ha afegit l’actual divisió entre el Ministeri responsable d’Universitats i el de Ciència. Fa anys que es dota de finançament les diverses infraestructures ...

La invisibilitat del personal cientificotècnic de les infraestructures de R+D+i universitàries

Universitats i Recerca

La invisibilitat del personal cientificotècnic de les infraestructures de R+D+i universitàries

A la ja existent desconnexió entre els responsables del finançament de la recerca pública i els responsables de l’estructura de recursos humans de les universitats i institucions públiques, s’ha afegit l’actual divisió entre el Ministeri responsable d’Universitats i el de Ciència. Fa anys que es dota de finançament les diverses infraestructures ...