Articles

Amb papers o sense: exercim els drets laborals i la participació sindical

Treball Autònoms i Economia Social, Fòrum Sindical

Amb papers o sense: exercim els drets laborals i la participació sindical

La normativa d’estrangeria estableix que els treballadors i treballadores estrangers amb autorització de residència i treball tenen els mateixos drets laborals i de Seguretat Social que els espanyols. Aquests drets deriven de la normativa legal d’aplicació al món del treball, i especialment de l’Estatut dels Treballadors o del respectiu conveni ...