Fòrum Sindical

Compromís sindical pel concert econòmic

Entre mitjans i finals de Juny, els dos sindicats majoritaris a Catalunya varen fer resolucions sobre el pacte fiscal (Comissions Obreres i UGT).

Amb diferents matisos, tots dos sindicats defineixen un model de finançament que superi el dèficit fiscal històric que arrossega Catalunya, amb una agència tributaria pròpia per recaptar, gestionar i liquidar tots els impostos. Amb capacitat normativa i d’inspecció.

Tots dos sindicats, que ostenten més del 83% de la representació sindical a Catalunya, aprofiten les seves resolucions sobre el concert econòmic per establir un pressupost mínim per temes com ara la despesa social, o la competitivitat, emfatitzant que un nou model de finançament ha d’estar al servei de l’estat del benestar de la ciutadania en el seu conjunt. Denuncien que la pressió fiscal és menor a l’estat espanyol i a Catalunya que a la resta d’Europa, i que la gran diferència no està en el que aporten les treballadores i els treballadors, sinó en el que no tributen les rendes del capital i les grans fortunes.

També defineixen als seus documents el principi d’ordinalitat per tal de no perdre posicions envers d’altres comunitats autònomes, així com la necessitat de que les comunitats receptores no puguin pagar menys impostos que les que aporten diners al conjunt.

Finalment, totes dues forces sindicals exigeixen un compromís ferm dels partits polítics, un pacte de país per tal d’aconseguir aquest concert econòmic i així garantir l’estat del benestar per a la ciutadania de Catalunya.


Noël Climent
President de la comisisó sectorial de Fòrum Sindical
forumsindical@esquerra.org