Comerç Turisme i Consum

Polítiques públiques de comerç i turisme

A dia d’avui a Catalunya el conjunt dels sectors del comerç i del turisme representen gairebé la quarta part del valor afegit brut (VAB) de la nostra economia i són els principals sectors d’ocupació al Principat i els que presenten una millor resistència en el manteniment de llocs de treball en l’actual context de crisi.

Esquerra ha gestionat les polítiques públiques d’aquests àmbits durant el període 2004 - 2010 a les principals administracions del país, d’una forma majoritària i ininterrompuda, i a molts municipis del país. Fruit d’aquesta etapa és bona part de la legislació que regeix a ambdós sectors avui en dia així com les línies estratègiques d’actuació pública nacional.

El darrer parèntesi de dos anys d’administració amb la nostra absència està fent molt de mal a les expectatives de futur de les nostres empreses comercials i turístiques, perquè si bé no s’ha qüestionat excessivament l’estructura normativa i les línies d’actuació impulsades per Esquerra, s’ha actuat quirúrgicament per dinamitar l’herència rebuda en tres sentis: recuperar l’afavoriment institucional cap a determinats sectors “friendly”, esmorteir la capacitat d’incidència de l’administració en la modelització econòmica del país i frenar de cop la implantació d’estructures d’estat que havíem iniciat a través, en aquest cas, d’aquests dos sectors.

S’han afeblit les estructures, les polítiques i els recursos públics destinats al foment d’uns àmbits que són claus per a la construcció de la nova realitat nacional a que aspira el país. Des d’Esquerra hem de treballar per tenir la força suficient perquè aquest capteniment conservador en aquests sectors no s’estengui a la resta d’àmbits fins a l’extrem de posar en perill la viabilitat de la independència que anhelem.


Bernat Valls
Vocal de la comissió sectorial de Comerç, Turisme i Consum