Agricultura Ramaderia i Pesca

Avancem amb el PENSAA

Malauradament encara estem immersos en una situació en que el crèdit necessari per dinamitzar l’economia no flueix. Tots en coneixem les criminals justificacions. Al nostre sector primari la situació s’agreuja encara més degut a la migradesa de recursos que, primer la Generalitat i ara el govern estatal, destinen a l’aplicació del Pla de Desenvolupament Rural 2007-2013. Això provoca pèrdua de cofinançament europeu i la paràlisi del PDR en un sector que torna amb escreix cada euro que s’inverteix. En un sector que és generador net d’ocupació i que, malgrat les dificultats, té un comportament anticíclic. Perdem doncs oportunitats de crear llocs de treball i de crear riquesa.

Segurament hi ha aspectes i iniciatives que només solventarem amb l’assoliment de la nostra independència nacional però mentrestant cal pensar, cal treballar i cal avançar.

Ho hem fet els darrers anys i bona part de la definició política que ha singularitzat com a estratègica l’agroalimentació a Catalunya es deu al treball polític organitzat d’ERC. No n’hi ha prou però, hem d’anar molt més lluny, convé passar de la definició a les realitzacions pràctiques. Les idees sempre són importants, però quan hi ha pocs recursos les idees esdevenen fonamentals. El Pla Estratègic de Suport a l’Agricultura i l’Alimentació (PENSAA) representa senzillament això, agrupar i mobilitzar idees per assolir l’objectiu que el sector sigui visible a la societat, que recuperi el prestigi perdut, que alliberi tot el potencial generador d’activitat econòmica que es capaç de produir.

Per això vam incloure el PENSAA a la proposta de resolució del debat monogràfic sobre agricultura al Parlament de Catalunya del 14/04/2010 i per això vam impulsar, tot estant a l’oposició. que la Generalitat hi treballés els anys 2011 i 2012. Hem avançat poc però, caldrà aprofitar la nova situació per donar-li l’impuls definitiu. Per la gent, pel país.


Carmel Mòdol
Vocal de la comissió sectorial d'Agricultura, Ramaderia i Pesca