Comerç Turisme i Consum

“Ley de garantía de unidad de mercado”: Un altre atac a la minsa autonomia catalana

El passat 24 de gener el Govern de l’Estat espanyol va aprovar l’Avantprojecte de la llei de “garantía de la unidad de mercado”. Tot i que, de ben segur, falten molts mesos per a la seva entrada en vigor, atès que encara manca el tràmit parlamentari, tot apunta que un cop més les Corts Generals aprovaran una llei extraordinàriament recentralitzadora, i com ja ha fet en altres àmbits, aquesta llei buidarà, en part, les poques competències que encara té la Generalitat.

L’Avantprojecte persegueix l’eliminació de la regulació de les comunitats autònomes en relació amb els àmbits de l’activitat econòmica ja que aquestes normes provoquen que les empreses tinguin més càrregues administratives i, per tant, pèrdua de competitivitat, segons afirma l’Avantprojecte.

Un cop més, Catalunya és tractada com una comunitat autònoma més, i amb aquesta norma es podrà arribar a eliminar pràcticament l’actual marc normatiu propi i impossibilitarà de crear-ne un de nou. Tot fa pensar que aquesta norma podria ser inconstitucional, per tant, si és que encara formem part de l’Estat espanyol caldrà que el Parlament de Catalunya, quan arribi l’hora, presenti el corresponent recurs d’inconstitucionalitat.

Hem de tenir en compte que els tractats de la Unió Europea, ja preveuen la llibertat de capitals, persones i mercaderies i, per tant, per mitjà de les Directives i els Reglaments Comunitaris ja es vertebra la unitat del mercat en l’àmbit europeu. Aquest fet fa palès la innecessarietat d’aquesta norma, per tant, sembla que estigui pensada per laminar l’autonomia catalana.

D’altra banda, també cal assenyalar que aquesta norma pot provocar un greu perjudici a les empreses catalanes ja que aquestes ja compleixen amb la regulació catalana. La llei permetrà que empreses de tot l’Estat que no compleixin les regles del joc a Catalunya també puguin operar amb tota normalitat i sense que compleixin pràcticament cap de les normes dictades per l’Administració de la Generalitat

Tot i estar immersos en una greu crisi, la norma preveu la creació de nous organismes innecessaris entre d’altres la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado que és l’òrgan on els operadors econòmics podran dirigir les reclamacions quan aquests entenguin que una disposició, acte, actuació, inactivitat o via de fet pugui ser incompatible amb la llibertat d’establiment o la llibertat de circulació. Complementàriament, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrà interposar un recurs contenciós administratiu per tal d’anul·lar els corresponents actes de l’administració catalana i fins i tot podrà sol·licitar-ne la suspensió o altres mesures cautelars per assegurar l’efectivitat de la sentència. És a dir, un clar trencament amb el context actual.

En conclusió, podem dir que la Ley de garantia de unidad de mercado és completament innecessària, provocarà un dispendi de recursos, és contrària a les empreses catalanes i provoca una invasió gravíssima de les competències establertes a l’Estatut d’Autonomia del 2006.


Carles Soriano i Badell
Vocal Comissió Sectorial Comerç, Turisme i Consum