Agricultura Ramaderia i Pesca

L’agricultura, sector econòmic cada vegada més necessari

La crisi alimentària mundial a causa de la incorporació dels països d’economies emergents al consum i la producció de biocombustibles a partir de cereals, situació que incrementa la demanda de productes alimentaris. Si hi afegim les inclemències meteorològiques que afecten les collites i la crisi energètica que empeny amunt els preus del petroli, tenim com a conseqüència l’increment dels costos de producció (fitosanitaris, transports, etc) i l’encariment dels preus dels aliments, que fan la crisi més profunda.

Amb una previsió de 9.000 milions de persones l’any 2050, les necessitats d’aliments s’incrementaran de manera significativa, pel que l’agricultura agafa un paper molt rellevant tant a nivell mundial com a nivell local.

La Producció Final Agrària del sector primari a Catalunya es situa al voltant dels 4.000 milions d’Euros. D’aquesta PFA, el 60% ve de la ramaderia i el 40% de l’agricultura.

Pel que fa a la l’abastiment, Catalunya només produeix el 40% dels cereals que consumeix pel depèn del mercat mundial dels cereals per a subministrar-se, i tenint en consideració que el 60% de la PFA ve de la ramaderia, estem en un equilibri molt inestable.

Pel que fa a altres sectors, és deficitària en productes hortícoles i en canvi és excedentària en préssecs i nectarines i en carn de porcí, sector en el que engreixa el 40% dels caps que sacrifica.

Amb aquesta situació, destacar :

La importància que agafa l’agricultura i les produccions pròpies en la conjuntura actual, de forta competència mundial per les matèries primeres.

La importància del manteniment i protecció de les zones agrícoles i la seva millora, especialment les que estan situades prop de les grans àrees urbanitzades.

El manteniment d’aquestes zones productives va en favor de les iniciatives actuals del Km 0 i del consum de proximitat.

La necessitat d’invertir en investigació i desenvolupament per aconseguir conreus més adaptats al medi.

La necessitat d’establir un organisme públic que assessori i ordeni les produccions i les zones productives per a treure el màxim profit de les terres de conreu i de les seves produccions.

Les produccions locals asseguren el conreu de la terra amb criteris propis de sostenibilitat i qualitat per permetin l’obtenció de productes d’alta qualitat i de màxima seguretat alimentària.


Oriol Anson
Vocal de la comissió sectorial d'Agricultura, Ramaderia i Pesca