Política Econòmica

Hisenda pròpia

El desenvolupament de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya va comportar, entre altres, un canvi en la forma d’organització de l’administració tributària a la Generalitat de Catalunya i, en compliment del que fixa l’Estatut, es va crear l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) l’1.1.2008.

La posada en marxa d’aquest nou organisme no ha comportat fins ara una reforma de l’administració tributària a Catalunya. La creació de l’ATC ha consistit únicament en un canvi de la forma d'organització de les funcions tributàries de la Generalitat. No ha variat el contingut essencial ja que les competències són exactament les mateixes que abans.

La Generalitat recapta actualment al voltant del 5% dels impostos dels catalans mentre que el 95% restant continua en mans de l’Estat. De cara a assolir la plena sobirania fiscal és imprescindible un canvi en l’organització de l’ATC i orientar-la cap a l’Hisenda Propia. En una primera fase, s’hauria de fer un desplegament territorial actualment inexistent. Per això, s’ha d’aprofitar l’estructura territorial de les oficines dels Consells comarcals i de les Diputacions provincials que s’haurien d’integrar en l’ATC. Cal assumir també les competències previstes a l’Estatut en matèria de recaptació executiva i tribunal de revisió. Finalment, s’hauria de constituir el consorci amb l’Agència estatal previst a l’article 204.1 de l’Estatut per, finalment, constituir l’Agència Tributària Única a Catalunya que gestionaria tots els impostos que paguem els catalans.


Xavier Martinez Gil
Vocal de la Sectorial de Política Econòmica
Esquerra Republicana