Comerç Turisme i Consum

ERC blinda el model català de comerç

El Parlament de Catalunya ha admès a tràmit la proposició de llei d’horaris comercials que ha de blindar el model de comerç català. Amb aquesta llei es pretén rebutjar les reiterades intromissions sobre una matèria que, segons l’article 121.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya és competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya.

La invasió competencial i els greus atacs del govern espanyol generen inseguretat jurídica en el món del comerç i suposen un cop de mà a les grans superfícies comercials en detriment del model català de petita i mitjana empresa.

El Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat estableix mesures de liberalització dels horaris comercials pels establiments menors de 300 m2, l’ampliació de les hores d’obertura setmanals dels establiments (de les 72 actuals a 90) i s’eliminen els períodes de rebaixes. Això suposarà un 25% més de despesa ordinària als comerciants. Aquesta ampliació horària implicarà un 25% més de vendes directes si els catalans i les catalanes tenim els mateixos diners a la butxaca?

En el context actual de crisi econòmica, el consum dels ciutadans es veu condicionat per una taxa d’atur que no para de créixer. I aquesta situació de crisi estructural fa que molts ciutadans amb capacitat adquisitiva redueixin el seu consum. Això, sumat a la pujada de l’IVA farà que l’ampliació dels horaris generi una redistribució del consum, però no implicarà un augment de vendes perquè la renda familiar no augmentarà.

El 52% dels establiments comercials de comerç al detall a Catalunya estan formats únicament pel propietari i per tant, l’augment de les hores setmanals treballades perjudicaran la conciliació familiar i laboral dels nostres comerciants.

La desaparició dels comerços dels nostres pobles i barris té unes implicacions que van més enllà de la qüestió estrictament econòmica. El comerç de proximitat, arrelat als nostres pobles i ciutats és un comerç que cohesiona i que genera nuclis urbans complexes i compactes i que, alhora, actua com a motor de transformació social.
A través de les trames urbanes consolidades el consumidor ha de poder comprar allà on viu. Cal garantir la pervivència d’un model econòmic basat en l’equilibri de formats i la llibertat d’elecció de la població, plenament identificat amb les característiques socials, territorials i culturals pròpies del nostre país

Són polítiques necessàries encaminades a l’augment de la renta disponible de les persones i del seu consum i el desenvolupament, en llibertat, del model de comerç català de proximitat. I a dia d’avui, per poder implementar les nostres polítiques sense ingerències del govern espanyol només hi ha una via: construint la república catalana del benestar.


Agnès Russiñol
Vocal de Política Parlamentària de la comissió sectorial de Comerç Turisme i Consum
Diputada al Parlament de Catalunya