Societat digital

Les competències digitals factor de competitivitat d'un país

Cada vegada més les Tic estan presents en tot els àmbit quotidians i també a les empreses. Però perquè aquests eines siguin realment productives, cal entre altres coses que els treballadors disposin de les competències digitals necessàries per usar-les.

Així doncs la formació en aquest àmbit és un factor de competitivitat. Quan mirem les estadístiques de les persones que no són usuàries de les TIC veiem que en cara hi ha força persones en edat laborar que mai han usat un ordinador o internet o que no disposen dels coneixements necessaris.

Aquestes persones difícilment podran incorporar-se al mercat laboral o conservar la seva feina si encara la tenen. ÉS doncs responsabilitat de les administracions públiques Generalitat i ajuntaments promoure la formació en competències TIC .

Conscient d’aquesta situació, La Unió Europea està treballant en la definició d’un marc europeu de competències digitals.

Catalunya va ser capdavantera, a nivell europeu, mitjançant la creació de l’ACTIC (Acreditació de competències TIC) l’any 2009 i de la que ja s’han examinat més de 40.000 persones.
Aquesta acreditació definineix els nivells competencials de manera que coincideixen amb els nivells que es suposa que han de tenir els alumnes al finalitzar l’ESO, els requisits de la funció pública i les competències de molts llocs de treball. Alhora la obtenció del certificat permet als ciutadans acreditar davant de tercers els nivells competencials de que es disposa.
Alhora ha permès que els centres de formació públics i privats puguin adequar els seus cursos a nivells reconeguts i homogenis.

Els beneficis i la qualitat d’aquesta acreditació ha fet que diferents governs sud-americans i diferents comunitats autònomes estiguin estudiant la seva implementació, cosa que permetria la generalització i el reconeixement internacional de l’acreditació, la reducció de costos per a la Generalitat, i la potenciació d’empreses TIC catalanes.

Una vegada més però el nostre govern ha estat incapaç de valorar la formació en competències TIC i ha abandonat la seva promoció, tampoc ha estat capaç de donar l’impuls definitiu a la internacionalització de l’ACTIC. En definitiva un èxit internacional que la falta de lideratge polític del govern està matant.

Josué Sallent
President de la comissió sectorial de Societat de la Informació