Comerç Turisme i Consum

El turisme a la nova República Catalana

Catalunya ha passat d’un turisme monocultiu de sol i platja a un model de turisme de qualitat, atractiu i amb una oferta diversificada, convertint-se en una destinació de referència a nivell mundial. Aquest fet, acompanyat pel prestigi, experiència i professionalitat dels seus gestors públics i privats l’ha portat, també, a ser considerada una potència mundial en la gestió turística.

El turisme aporta un pes molt important en variables econòmiques - com el PIB, l’ocupació o els ingressos – i en qüestions menys tangibles però d’igual importància per un país com el nostre: visibilitat internacional, difusió de la nostra cultura, història i manera de ser... I en la construcció del nou estat caldrà que el turisme mantingui i augmenti el seu paper.

El nou estat que anhelem ha de millorar l’eficiència d’infraestructures - com dels aeroports d'Alguaire, Reus o Girona - cosa que beneficiarà el turisme d’hivern o el turisme d’interior, així com l’explotació de l’aeroport del Prat, amb millors recursos i accessos, i destinacions directes, sense la imposició de fer escala a altres ciutats.

En relació a la gestió de la marca Catalunya, caldrà un posicionament ferm en relació als elements promocionals i a les icones representatives del país, fugint de tot allò que ens és aliè i que no ens identifica ni representa. Cóm posicionar i aplicar noves estratègies de màrqueting per a fer de la marca Catalunya el símbol del nou país emergent, serà una de les tasques a realitzar.

Finalment, serà necessària molta inversió en formació - ja sigui en estudis de coneixement turístic destinats a sectors complementaris, d’idiomes per a personal de mitjans de transport, en atenció al client turístic, etc. - però també en renovar i millorar els estudis específics de turisme, ja sigui a través de la formació professional o titulacions universitàries.

El desplegament de polítiques que vagin en aquest sentit faran de l’activitat turística una inestimable aliada per la consolidació de la nova República Catalana que avança inexorable.

Esther Querol
Membre de l’Executiva de la Sectorial de comerç, turisme i consum