Universitats i Recerca

Nou president i executiva de la sectorial d'Universitats Recerca i Innovació

El passat 28 d'octubre la sectorial d'Universitats, Recerca i Innovació va celebrar una assemblea per escollir nova presidència com a conseqüència d'haver quedat vacant.

El pla de treball presentat per Lluís Pujadas estableix 14 eixos de treball. Mirar de captar i activar militants, simpatitzants i amics. Aprofundir en la col·laboració intersectorial. Consolidar models organitzatius i de treball. Mantenir l'activitat dels grups de treball existents (universitats i recerca) i crear un nou grup de sobre beques i preus públics. Treballar per mantenir el contacte amb l'entorn. Realitzar un treball específic sobre polítiques de gènere, d'igualtat i de conciliació laboral. Difondre els posicionaments amb presència a les xarxes i via articles als butlletins. Continuar donant suport als grups parlamentaris en els temes de la sectorial i al seguiment de l'Acord de la X legislatura. Apropar la sectorial al territori (Països Catalans i àmbit municipal) i col·laborar amb activitats de la societat civil. Treballar en el concepte “Catalunya Nou Estat d'Europa” anant definint un model d'universitats, recerca i innovació pel nou país. Mantenir activitats lúdiques (p.e. sopar d'estiu) per afavorir coneixences i complicitats.

A l'assemblea Lluís Pujadas fou escollit com a nou president i la composició de l'executiva quedà així: secretaria, Jordi Regincós; Vocalia d'Universitats, Joan Badia; Vocalia de Recerca, Quim Bosch; Vocalia de Relacions Institucionals i Política Parlamentària, Joan Roca; Vocalia de Política Municipal i Territorial, Empar Crespo; Vocalia d'Estudis de Tercer Cicle, Sílvia Casola; Vocalia de la Dona, Mercè Rigual; Vocalia d'Estudiants (representant de les JERC), Oriol Ibàñez; i diputada adscrita: Marta Vilalta.

Finalment agrair la molt bona feina feta a Javier del Campo (president sortint) i Gemma Moncunill (vocalia de la Dona sortint) i desitjar-los molta sort en les seves estades de recerca al Canadà i als Estats Units.


Jordi Regincós
Secretaria de la comisisó sectorial d'Universitats, Recerca i Innovació