Comerç Turisme i Consum

Distorsions sobre la competència

Un interessant estudi anomenat “Análisis de la competencia en el mercado minorista de distribución en España”, realitzat a l’abril de 2012, conclou que ja hi ha diversos operadors que estan gaudint d’una posició dominant en el mercat, i demostra com aquest fet acaba representant un major cost per al consumidor. Tot i que a Catalunya el grau de concentració encara no és preocupant, l’evolució dels darrers anys demostra que s’hi pot arribar bastant aviat i que, de facto, ja existeix a determinats nivells locals i comarcals.

A més de l’efecte sobre el consumidor (els beneficis de les economies d’escala i la major capacitat dels operadors no reverteix en una baixada de preus de venda sinó en un augment dels marges), l’elevada concentració d’oferta i el creixent protagonisme en el mercat de les MDD (marques de distribució) provoca restriccions a la competència, expulsió de marques de fabricants - i pèrdua per tant d’activitat econòmica - i, finalment, un esmorteïment del desenvolupament de la innovació i el dinamisme del sector (cal recordar que l’agroalimentari és un dels principals sectors de l’economia catalana).

L’estudi acaba aconsellant que cal actuar en la supervisió d’aquest mercat per evitar les distorsions de la competència efectiva que s’han detectat i per avançar-se als efectes de les que venen.

Lluny d’això, la normativa que s’impulsa des de l’estat per “liberalitzar la distribució comercial, millorar la competència i abaratir preus” acaba provocant el contrari. Cada cop s’aplana més el camí perquè els grans operadors acabin disposant de posicions de domini que, com és sabut en una economia de mercat, acaba castigant la baula més feble del sistema: els consumidors.

Bernat Valls
President de la comissió sectorial de Comerç, Turisme i Consum