Societat digital

Els municipis catalans rebutgen el projecte de Llei General de Telecomunicacions

El projecte de reforma de la Llei General de Telecomunicacions aprovada pel govern espanyol i en tramitació parlamentària pretén facilitar el desplegament de les xarxes i la prestació de serveis de comunicacions electròniques per part dels operadors de telecomunicacions, objectiu compartit per tothom, però ho fa al·legant la necessitat de “recuperar la unitat de mercat” i vulnerant un seguit de competències municipals concurrents en aquesta matèria.

Així ho van defensar el món local català el passat 23 de novembre durant l’assemblea general del Consorci Localret. Aquest consorci, que agrupa més de 800 ajuntaments del principat i els assessora i representa en temes TIC, comparteix l’objectiu final de la reforma, però segons el document aprovat per l’Assemblea “cal que les administracions locals puguin intervenir en exercici de les seves competències, i així puguin, entre d’altres, garantir la preservació del paisatge i el medi, la seguretat de les instal·lacions i, en definitiva, que qualsevol desplegament es faci de manera ordenada”.

L’oposició a aquesta reforma també es manifesta en els plenaris de diferents Ajuntaments (com el de Barcelona) o diputacions on s’aproven resolucions en contra seva i al propi congrés espanyol on cap grup de l’oposició la troba adequada. En concret per part d’ERC la diputada Teresa Jordà va fer una defensa de l’esmena a la totalitat deixant clar l’agressió a les competències municipals dins la voluntat recentralitzadora que pretén el govern espanyol del PP i que sovint afecta les institucions d’arreu dels països catalans. En definitiva, és defensar els nostres ciutadans, ja que donant via lliure als operadors només s’aconseguirà la retallada de drets, ja que qui millor que un Ajuntament per ordenar el seu propi territori i conèixer com es poden desplegar millor les infraestructures, garantint una cobertura de serveis adequada però sense les afectacions negatives que perceben els veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats.

Però l’assemblea no es va centrar només en aquest rebuig. També es van aprofundir en temes de govern obert i transparència i el Vicepresident del consorci i alcalde republicà d’Alella, Andreu Francisco, va fer la defensa d’una resolució on s’exigia a Telefónica a que compleixi de veritat la Llei de Servei Universal i no deixi desatesa peticions d’alta per tot el territori, així com instar al Ministeri a que revisi més sovint i ampliï els límits d’aquest servei “bàsic” que l’Estat ha de garantir a qualsevol ciutadà, possibilitant l’accés a la banda ampla i als serveis de telecomunicacions arreu del país i a un preu raonable.


Carles Julbe
Secretari i vocal de Política Municipal
Comissió sectorial de Societat de la Informació