Treball Autònoms i Economia Social

Plantada a Perpinyà. És el capital que costa

De seguit elegit, François Hollande va regalar 20 miliards d'euros a la patronal dispensant-la de cotitzacions socials. Ara són 10 miliards de cotitzacions per les famílies que els amos no pagaran. El Medef (Mouvement des Entreprises de France) vol encara més, sigui 100 miliards de reducció del “cost del treball”. Tots diners que recauen sus dels assalariats i de les famílies. És la màxima il·lustració del cost del capital; Aquests diners aniran a les banques, a la finança, a les butxaques dels accionistes, aquests que guanyen sous tot dormint.

Sabeu que des de 1985, els dividends pagats als accionistes han pujat de 5% a 25% del valor afegit generat pels treballadors d'aquest país?
Que fa 30 anys, per 100 euros de salari als treballadors, 7 anaven als accionistes, quan ara són 35 euros que van als accionistes.?
Que quan un assegurat social cotitza, de 100 euros a la Seguretat Social, 4 euros van als fresos de gestió, i quan l'assegurat paga 100 euros a un assegurança complementaria privada, són 14 euros que van als fresos de gestió?

Dividits per dos els dividends dels accionistes, serien 120 miliars d'euros que anirien a l'investiment, a l'ocupació i la protecció social.

Per plantar cara a la deriva neoliberal del govern Hollande, Esquerra Republicana de Catalunya crida a participar a la jornada d'acció reivindicativa del 6 de Febrer, en particular a la plantada a 10 hores 30 plaça de la Victòria, al Castellet Perpinyà.


Francesc Pougault
Esquerra Republicana de Catalunya Nord