Política Econòmica

Balances distractives

El passat 31 de gener es presentà a Girona una nova metodologia per a calcular les balances fiscals. Les balances fiscals d'un territori amb el sector públic central s’obtenen per la diferència entre la despesa que el sector públic central realitza en aquesta comunitat i el volum d’ingressos detrets d'aquell territori per finançar el conjunt de la despesa pública central. Constitueixen, per tant, un exercici de transparència útil i necessari en qualsevol estat compost. I, de fet, són calculades de forma recurrent a estats com EEUU, Canadà o Bèlgica.

La presentació d’aquesta nova metodologia ha estat precedida per un seguit de declaracions contradictòries que tenien com a fil conductor la denúncia següent, explicitada pel mateix Ministre: no pot ser que les balances siguin un "motivo de divorcio económico, y menos político". És propi d’un estat democràtic permetre o negar l’accés a la informació en funció de la finalitat política que en tingui la seva utilització? A mi em sembla que no: no és precisament un indicador de salut democràtica que els ciutadans poguem votar i opinar amb el màxim coneixement de causa?

El més greu del cas és que la nova metodologia proposada contradiu la que havia aprovat el mateix govern espanyol - i els hisendistes més reputats de l’estat - fa poc més de 5 anys (2008) amb uns resultats gairebé idèntics als estimats per la Generalitat. Els que tingueu més curiositat ho podeu consultar en aquest enllaç (http://www.meh.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Varios/BalanzasFiscalesCCAA.pdf). Quina fiabilitat podem esperar ara d’un govern que adapta la metodologia a la conveniència dels resultats deitjats? Jo crec que cap. Sabent això, valdria la pena que no dediquéssim gaire més esforços a aquest debat metodològic. Les forces són limitades i el camí que ens espera costerut!


Albert Castellanos
Secretari Nacional de Política Econòmica