Universitats i Recerca

El sistema de R+D+i de la Catalunya independent

La recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+i) són activitats clau per la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, l’evolució de la societat cap a models més sostenibles i el posicionament internacional de Catalunya. Per això és cabdal disposar d’un sistema de R+D+i ben adaptat a les necessitats i la realitat del país i en el qual s’aprofitin al màxim tots els recursos de què disposem. Amb la independència de Catalunya caldrà reordenar, racionalitzar i complementar les peces que actualment el componen i que es troben distribuïdes entre les actuals administracions autonòmica i estatal. Cal, per tant, definir un full de ruta que ens permeti evolucionar tranquil·lament, i amb un cost mínim, cap a un nou model de R+D+i òptim pel país.

Des d’Esquerra Republicana hem de ser proactius i definir quines creiem que haurien de ser les línies mestres del sistema de R+D+i de la Catalunya independent per tal de poder guiar la nostra actuació política. És molt probable que a curt termini s’hagin de prendre decisions de gran transcendència en aquest camp i cal que hi estiguem preparats. De fet, ja s’estan fent actuacions de certa rellevància i ens cal disposar d’un model que ens permeti analitzar en detall si contribueixen a reforçar la R+D+i del país o són simples pedaços que la debiliten. Per altra banda, s’ha de poder donar una resposta clara de què passarà durant el procés d’independència amb aquelles persones que actualment depenen de l’administració de Madrid. És per això que, des de la Sectorial d’Universitats Recerca i Innovació, ens hem posat a treballar en com ha de ser el sistema de R+D+i de la Catalunya independent.


Jordi Isern
Comissió sectorial d'Universitats, Recerca i Innovació