Agricultura Ramaderia i Pesca

Les incoherències del Govern de Madrid afecten greument els productors de porcí

Els representants del sector porcí, tan a nivell de Catalunya com d'Espanya, durant les darreres setmanes estem treballant amb fermesa per conscienciar al Govern de l'Estat de que cal evitar el tancament de les plantes de cogeneració de tractament de purins, fet que posa en perill les explotacions ramaderes que hi depenem.

El Govern de Madrid ha de tenir clar que amb la modificació del sistema retributiu de la producció d’energia amb cogeneració i residus, provocarà l’eliminació d’un suport essencial per al manteniment de les explotacions ramaderes, donat que actualment no hi ha alternatives per gestionar el volum d’excedents de purins.

El ramaders, i especialment els productors de porcí, durant els darrers anys hem fet un esforç econòmic extraordinari per adaptar-nos a la normativa ambiental europea, i també, a la relativa al benestar animal. Som el país europeu que abans ha complert tots els requisits establerts. En contrapartida, el Govern de Madrid, amb la reforma del sector elèctric deixa els ramaders fora de la llei, donat que provoca el tancament de la única alternativa per a la gestió dels excedents de purins. L’eliminació de la producció d’energia en règim especial i l’establiment d’un nou règim jurídic i econòmic és una gran incoherència que no ens pot deixar indiferents, ja que farà inviables econòmicament les plantes de cogeneració de tractament de purins, provocant la pèrdua d’una de les alternatives mediambientals més sostenibles i destruint molts llocs de treball a les plantes i a les granges que en depenen.

Per situar-nos més cal esmentar que a Espanya hi ha 29 plantes de cogeneració, que donen servei a 2.000 explotacions, gestionant uns 2.000.000 m3 d’excedents de purins, mentre que a Catalunya parlem de 6 plantes que tracten 675.000 m3 d’unes 480 explotacions de porcí.

També penso que fora bo recordar la importància del sector porcí en l’economia de Catalunya i d'Espanya. Som el segon país productors de porcí de la Unió Europea i el quart a nivell mundial, amb un cens que es concentra principalment a Catalunya i Aragó, comunitats que representen més del 50% dels 25.161.080 caps totals. D’altra banda, Catalunya és la primera comunitat productora de carn de porc, amb més de 1,4 milions de tones. També cal destacar que som un sector netament exportador, i per tant, no ens podem permetre posar traves a la comercialització exterior amb l'incompliment de la normativa ambiental. Aquest fet ens deixaria a nivell europeu i mundial en inferioritat de condicions per poder ser competitius.

En definitiva, penso que no hem de permetre que les incoherències en les polítiques establertes pel Govern posin en perill el compliment de legalitat mediambiental per part dels ramaders de porcí, que hem fet un gran esforç per adaptant-nos a la normativa de nitrats i als Plans de Dejeccions Ramaderes. No permetrem que es posi en perill un model productiu que funciona, que genera riquesa, crea llocs de treball i fomenta el desenvolupament de les zones rurals.


Jaume Bernis
Comisisó sectorial d'Agricultura, Ramaderia i Pesca