Societat digital

TIC i turisme, la col·laboració imprescindible

El turisme és un sector clau en l’economia catalana. L’any 2012 va representar més de l’11% del PIB va ocupar més de 350 mil persones i continua sent un dels puntals de la nostra economia i un dels principals motors per impulsar la recuperació econòmica del país.

La introducció de les TIC dins el sector turístic, i sobretot el creixent ús d’Internet per part dels turistes alhora de planejar, reservar, comprar i comentar un viatge, està suposant un canvi substancial en la manera tradicional d’operar i afecta a tots els actors de l’ecosistema turístic (proveïdors de serveis turístics, intermediaris, organismes de promoció turística, receptius, etc.), situant el turista en una posició central i d’autèntic protagonisme.

Alhora, l’aplicació de les TIC en el sector turístic també contribueix a millorar la competitivitat de les empreses turístiques, ja que poden ajudar a conèixer les tendències del mercat, atraient més clients i fidelitzant-los, a reduir despeses, millorar la qualitat i l’eficiència del servei, i creant noves experiències, en definitiva fent que augmentin els ingressos i en alguns casos ajudant a reduir costos.

Malgrat aquests avantatges el sector turístic no percep la tecnologia com un element clau, com un aliat sinó com un mal menor que ha de suportar de la millor manera possible.
Per la seva banda el sector TIC no és conscient de les peculiaritats del sector turístic català de la seva composició per PIMES amb professionals generalment poc formats en l’àmbit tecnològic i amb un llenguatge de negoci que no acaba d’entendre.

El sector TIC però no pot prescindir d’un sector amb aquest pes en el PIB i que alhora sent un referent internacional, podria ajudar a les empreses tecnològiques a internacionalitzar-se.

Cal doncs, que hi hagi un mecanisme que provoqui l’acostament dels dos sectors que estan obligats a entendre’s perquè els dos puguin créixer i aquest acostament només el poden provocar les administracions públiques.

Històricament, les administracions el discurs de tecnologia i turisme l’han entès i l’han fet, però a l’hora de la veritat la seva participació s’ha quedat en fer una tímida difusió i conscienciació i disposar de línies de subvencions per a la implementació d’eines TIC, especialment webs.

Aquestes línies per bé que necessàries són insuficients per ser tractores de la modernització de les empreses turístiques, cal conscienciar als petits empresaris que han de digitalitzar les seves empreses, cal que les destinacions turístiques usin nous serveis per satisfer al turista i convertir-se en més atractives que la seva competència.

I això només es pot aconseguir mitjançant el disseny de plans de digitalització i modernització integrals adequats a les realitats i necessitats de cada zona. Plans en el que en el seu disseny participin tots el sectors implicats: les empreses turístiques i tecnològiques i totes les administracions que actuen en aquest àmbit amb un objectiu clar i un retorn de la inversió quantificable.

I aquestes actuacions han de fer-se com abans millor, mentre encara tinguem un sector turístic clarament competitiu i un sector TIC capaç d’oferir solucions adequades.


Toni Sànchez
Comissió sectorial de Societat de la Informació