Societat digital

El futur de la societat de la informació als Països Catalans en mans de la Unió Europea

Com en molts altres àmbits, les actuacions que en matèria de societat de la informació, telecomunicacions i innovació es poden fer des dels Països Catalans venen fortament marcades per les polítiques dissenyades per la UE i la seva transposició que en fa el govern espanyol.

En aquest àmbit, les fortes pressions que han exercit les grans empreses de bandera (Telefònica, France Telecom, British Telecom....) o les multinacionals del programari com Microsoft, Google, Apple... han esdevingut les que han dissenyat un mercat i unes estructures poc afavoridores de la competència, dels drets dels consumidors i que condemnen a les nacions que com els Països Catalans no disposem de cap gran multinacional a no poder liderar aquest sector.

Cal doncs un important canvi en el sector, que afavoreixi la competència no només a les grans ciutats sinó també en les zones menys interessants per al mercat i que permeti i ajudi a l’administració en invertir en infraestructures, racionalitzi les inversions dels operadors, garanteixi els drets dels consumidors a tenir unes comunicacions de qualitat i a un preu ajustat a la nostra capacitat econòmica.

Pel que fa al programari, cal apostar clarament per la interoperabilitat i afavorir el programari lliure i lluitar contra la seva discriminació. Pensem que el treball dels actors del programari lliure contribueix a la preservació dels drets fonamentals de l'era digital, a compartir el coneixement i a superar l'esquerda digital. A més constitueix una oportunitat per la ciutadania però també per la independència tecnològica i la competitivitat dels Països Catalans i Europa.

No oblidem però que sota un mateix paraigua europeu els estats han de transposar aquestes polítiques i una vegada més ens trobem amb un estat espanyol afavoridor dels interessos oligàrquics i en contra dels interessos dels seus conciutadans.

Per tot això, cal un canvi de rumb en les polítiques fetes des de Brussel·les que construeixi una nova Europa pensada en els interessos dels ciutadans i que ens ajudi a construir un nou país més lliure i més just i la candidatura liderada per Esquerra Republicana treballarà perquè aquest canvi sigui possible.


Josué Sallent
Presindent de la comissió sectorial de Societat de la Informació