Treball Autònoms i Economia Social

El Parlament aprova una nova partida de 2,4 M€ per a la inserció de persones en risc d’exclusió

La darrera EPA ens ha deixat dues evidències al descobert. Primera, la lleu reducció de l’atur es deu més a la pèrdua de població activa que a la creació d’ocupació. Segona, si l’aspecte quantitatiu de la desocupació és preocupant, el qualitatiu no ho és menys: creix el percentatge d’aturats que ho són de llarga durada i el dels que no reben cap prestació.

La durada de la crisi ha esgotat reserves i, així, cada mes que passa creix entre un 1 i un 2% el grup d’aturats que ho són de llarga durada, de molt llarga durada i el dels que ja no els queda prestació d’atur, primer, ni qualsevol altre subsidi, després. Aquest fet, sumat als efectes que aquesta situació té sobre l’autoestima d’aquestes persones, el com afronten qualsevol possibilitat de feina i els prejudicis amb què seran rebuts, fan que haguem de girar la mirada de les polítiques d’ocupació cap als col·lectius de més difícil inserció.

És per això que el passat 25 d’abril el Parlament va aprovar una moció, a proposta d’ERC, per abordar la inserció laboral d’aquestes persones en la que es barrava el pas a qualsevol desviament de diner públic a les agències de col·locació privades que ja han manifestat el seu interès per entrar al mercat de la intermediació laboral amb els aturats “més ocupables”. Els recursos que el Govern havia previst amb aquesta destinació, 2,4 milions d’euros, hauran de ser destinats a la inserció dels col·lectius amb discapacitat i amb risc d’exclusió social per mandat del Parlament.

Així, la moció aprovada dóna el mandat al Govern que “no es destinarà ni un euro públic al mercat d’intermediació que no tingui com a prioritat atendre els col·lectius més desafavorits”, per una banda, i que haurà d’iniciar un diàleg amb les empreses d’inserció i les entitats d’acció social per a definir un model de col·laboració per a la inserció persones amb risc d’exclusió social, model al que dedicarà la quantitat esmentada durant el 2014.

I és que des d’ERC hem defensat, al nostre programa i al Parlament, que per a garantir que el sistema d’ocupació sigui equitatiu cal evitar la seva dualització entre un servei privat orientat als aturats “més fàcils” i un de públic de caràcter residual. Ben al contrari, és el moment de reformar el SOC, acostar-lo al territori, descentralitzar-lo i desburocratitzar-lo, fer-ne una eina que connecti projectes de promoció econòmica, necessitats dels ocupadors i persones aturades.

Si hi ha d’haver alguna col·laboració amb entitats privades, aquesta no ha de respondre a l’afany de lucre: amb la debilitat de les persones aturades no s’hi juga ni s’hi fa negoci. En tot cas, aquesta col·laboració tindrà sentit si és per a col·laborar amb operadors especialitzats en col·lectius de risc com són les entitats d’acció social o les empreses d’inserció.

Atenció als aturats de més de 45 anys

Per altra banda, la moció recull les demandes de les assemblees d’aturats i de les associacions d’aturats de més de 45 anys: exigir a l’Estat que es recuperin les bonificacions a la contractació dels majors de 45 anys i les prestacions per a persones aturades de més de 45 anys en els termes anteriors al RD 20/2012 de 13 de juliol, que es fixi el salari mínim interprofessional en 969€ per tal que compleixi amb les recomanacions de la Carta Social Europea que recomanen que sigui equivalent al 60% del salari mitjà, que els aturats de llarga durada participin en l’avaluació dels serveis del SOC i posar en marxa accions de comunicació per fomentar que els empresaris valorin mes positivament les competències dels aturats majors de 45 anys.


Oriol Amorós
Diputat al Parlament de Catalunya