Universitats i Recerca

Sistema universitari públic de qualitat, peça clau pel progrés del nou país

El resultat de les eleccions europees del 25 de maig ha estat ben clar: les forces polítiques que defensem la consulta del 9 de novembre hem obtingut més del 60% dels vots a Catalunya. El procés cap a un nou país avança amb pas ferm i ens esperen, doncs, uns mesos i anys fascinants en els que haurem de construir un nou país tots plegats. La feina és ingent, cert. però afortunadament no comencem de zero: a Esquerra Republicana fa temps que hi treballem i disposem de molta feina ja feta durant tots aquests anys.

La definició d'un sistema universitari públic de qualitat és una qüestió bàsica pel futur de la nova república. Ha arribat l'hora de començar a desenvolupar les idees treballades tot aquest temps, buscant els consensos amb altres forces polítiques i amb tots els agents implicats per la implementació final del model. El sistema universitari no pot dependre del parlament i del govern de torn i hem d'aconseguir que sigui el fruit d'un pacte nacional. Un pacte nacional que podria incloure tots els nivells educatius de la nova república, des de l'educació infantil fins el doctorat, d'una banda, i estar relacionat amb un altre gran pacte nacional per la recerca i la innovació. Uns pactes nacionals que haurien de preveure a on volem arribar i com farem la transició de l'estat actual al desitjat pel futur.

I quin serà el paper de la universitat en la nova república? Per mi és ben simple: generar i transferir coneixement. Generar-los amb la recerca i transferir-lo amb la docència, la innovació, la divulgació...

Hem d'aprofitar que estem construint un nou país per repensar la universitat a Catalunya. Hem d'assegurar-nos que el model universitari és sostenible i que respon a les necessitats d'un país modern del segle XXI i que aspira a ser un país socialment avançat. Hem de millorar la governança de les institucions. Hem de garantir l'accés a la universitat a tothom amb ganes i capacitat per estudiar (política de preus i beques). Caldrà dotar al sistema universitari d'un finançament adient per tal que les universitats puguin complir la seva missió (generar i tranferir coneixement) amb autonomia i amb un bon sistema de retiment de comptes. I hem de veure com s'incardina la universitat en tot l'ecosistema de recerca de la nova república (en parlarem en propers escrits).

Tot això és el que anem desenvolupant en els grups de treball (GT) de la sectorial: GT d'universitats, GT de recerca i GT de preus i beques. Si voleu col·laborar-hi, sereu molt benvinguts.

Jordi Regincós Isern
Secretari de la Sectorial d'Universitats, Recerca i Innovació