Universitats i Recerca

Fent via cap a un nou país: nous models d'universitat, recerca i innovació

Després de la multitudinària V de Barcelona l'11 de setembre d'enguany enfilem l'esprint final cap al referèndum del 9 de novembre. Un referèndum que ens ha de portar cap a una nova República Catalana. República que entenem no només com un fi, sinó com una eina imprescindible per construir un nou país... I des del nostre àmbit què podem fer?

Podem fer, per exemple, que la República Catalana prioritzi la recerca entenent-la com una inversió en el present pel futur i que ha d'estar al servei de la ciutadania. Per impulsar l'economia basada en el coneixement comptarem amb un esforç múltiple i continuat de tots els actors, públics i privats que ens permetin arribar a un percentatge d'inversió al voltant del 3.5% del PIB. Donarem suport institutcional per tal que les universitats, centres de recerca i empreses despleguin conjuntament el potencial d'R+D+I del país amb criteris d'excel·lència, avaluació, transparència i retiment de comptes.

Podem fer, per exemple, que la República Catalana reconegui la universitat com una institució indispensable, tant per l’acció formativa que desenvolupa com per ser un motor de l’economia i la generació de coneixement. Un bon funcionament de la Universitat serà una peça fonamental per aconseguir la igualtat d'oportunitats de tots els ciutadans de la república. Haurem de definir un nou model de governança que garanteixi una Universitat participativa, inclusiva socialment i territorialment, i basada en criteris d'excel·lència en les tasques docent i investigadora. Aquest model de governança del sistema universitari públic tindrà una visió completa (organitzacional, financera, acadèmica i de personal) i apostarà per la transparència i el retiment de comptes a la societat a qui serveix.

Podem fer, per exemple, que la República Catalana garanteixi a tots els estudiants amb voluntat i capacitats l'accés a la Universitat independentment del seu nivell de renda i en tots els nivells formatius: grau, màster i doctorat.. Caldrà un increment dels recursos destinats a beques en totes les seves vessants (per renda, per mobilitat, per rendiment) que juntament amb una normalització dels calendaris de sol·licitud, concessió i pagament faran que el sistema sigui més eficient i equitatiu: tothom hauria de saber abans de matricular-se del cost de la matrícula i dels ajuts de què disposarà.

Podem fer, per exemple, que la República Catalana faci més eficient la transferència de coneixement al sector productiu, promovent una simplificació burocràtica i l'equiparació de les normatives a escala europea. L'adhesió a la Patent Única Europea, per exemple, permetria facilitar els tràmits i reduir significativament els costos en la transferència del coneixement (estimat en una reducció del 80% dels costos de registre de patents).

Són només quatre exemples del que podem fer. Del que farem en el camí cap a un nou país.


Jordi Regincós Isern
Secretari de la Sectorial d'Universitats, Recerca i Innovació
Esquerra Republicana