Agricultura Ramaderia i Pesca

Fruita i República Catalana

Durant tot l’estiu ha estat de permanent i llastimosa actualitat la crisi de preus sobrevinguda en el sector de la fruita. A principi de campanya se suposa que va ser la superposició de produccions de diverses varietats provocades per la climatologia el que va provocar l’enfonsament de preus, molt per davall del cost de producció, per una teòrica sobreoferta. Desprès el blasmat tancament de fronteres rus va agreujar el problema. De fet però no va ser fins l’esclat de la crisi russa que els governs estatal i europeu es van posar les piles amb els mecanismes de mercat que han provocat una lleugera normalització dels preus quan la campanya de recol·lecció ja estava en el seu tram final.

Com a Sectorial i Grup Parlamentari vam actuar recopilant informació i elaborant unes conclusions que heu de conèixer:

-Enguany han quedat, per primer cop en molts anys, parcel·les per collir. No perquè els preus no arribessin als costos de producció (ja efectuats pels pagesos) sinó perquè eren més baixos inclús que el cost de collir la fruita de l’arbre. Per una bona part dels nostres productors i cooperatives la campanya ha estat ruïnosa.
-El sector va agrair i valorar el nostre interès. De fet, ens van fer saber que havíem estats els únics representants de l’estament polític que els havia interpel·lat i visitat.
-Com a promotors de la independència del país ens va satisfer escoltar que els agents del sector també arribaven a la conclusió que ens convenia un estat propi per assegurar el futur i vetllar pels legítims interessos del nostres productors, atesa la laxitud d’iniciatives que va exhibir el govern estatal, primer responsable d’activar-les.
-Es va destacar l’encefalograma pla de la nostra pròpia administració agrària que, a la pràctica, només ha actuat com a relatora de la situació sense proposar cap alternativa o mesura concreta significativa.
-Ara li ha tocat a la fruita però, si no fem com fan per exemple els nostres veïns francesos, els altres subsectors productius també rebran posant en perill la totalitat de l’agroalimentació del país que tots hem acordat d’assenyalar com estratègica.

Per aquesta raó hem convingut de portar al Parlament en el proper Ple de Política General una Proposta de Resolució per avaluar la creació d’una assegurança de costos de producció que permeti als nostres pagesos i ramaders, assegurar en qualsevol cas la pervivència de l’explotació i escapar de les actuacions monopolístiques de la gran distribució. Feina avançada pel nou país.


Carmel Mòdol
Comissió sectorial d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Esquerra Republicana