Societat digital

Big Data i la venda de les nostres dades personals

Aquests dies estem assistint a un interessant debat sobre la venda de les nostres dades mèdiques degudament anonimitzades. D’una banda, el Departament de Salut (que espera recaptar 25 M€ en l’operació) ens garanteix que aquestes dades seran sempre anònimes i que les empreses no tindran en cap cas accés als noms o podran conèixer la identitat dels ciutadans.

D’altra banda, nombrosos experts a més de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APD Cat) han posat de manifest els problemes que hi ha en aquesta operació: des de la propietat de les dades (que són de cadascun dels ciutadans), l’ètica associada a aquestes dades o com cal anonimitzar-les.

Més enllà de la manera de fer del departament de Salut, cal fer una reflexió global sobre l’ús de les dades personals, avui parlem de les dades mèdiques però també podríem vendre les dades escolars o les de les persones dependents o qualsevol altre àmbit d’interès per a la recerca o per al mercat.

Són nombrosos els projectes d’arreu del món que per no haver valorat abans la percepció i l’impacte del projecte pel que fa a la privacitat i l’ètica han acabat en sonors fracassos i que han hagut d’estar retirats per l’oposició ciutadana(recordem els casos dels escàners corporals en alguns països o el recompte de persones al carrer a Londres).

Cal doncs, abans de començar a vendre establir un codi ètic sobre la privacitat, la propietat i l’ús de les dades que les administracions tenen de nosaltres i cal establir un model genèric que compti amb el vistiplau i l’acceptació de la ciutadania.

La nostra privacitat és un be massa important pe deixar-la en mans del mercat o de la tecnologia.


Josué Sallent
President de la comissió sectorial de Societat de la Informació