Societat digital

Les TIC com a palanca d’innovació local

Com podem iniciar una dinàmica innovadora al nostre municipi? Com podem fer que les empreses del segle XX afrontin la modernització necessària que requereix els temps en que vivim? Si alguna cosa va quedar clara a la presentació del Programa Marc de les municipals 2015 a Castelldefels el cap de setmana del 28-29 de novembre és que cal modernitzar l’administració i fer-la més eficient i propera al ciutadà, però també que cal fer que el teixit productiu dels municipis donin un pas endavant i innovin en els seus productes, serveis o marketing per tal de crear més riquesa al municipi en benefici de tothom.

I per fer tot això res millor que utilitzar les TIC com a palanca d’aquesta innovació, com a element transversal a tots els sectors de l’economia i de l’administració. Un tractament més enllà del sector pròpiament dit. No estem parlant que a cada municipi s’instal·lin empreses creadores de software per a mòbils, ni omplir els nostres carrers de sensors i gadgets, sinó d’evolucionar els models actuals utilitzant les oportunitats que ens dona la tecnologia existent i potenciar que les empreses tradicionals evolucionin cap al mercat del segle XXI. Per exemple si al nostre municipi hi ha una empresa que fa panys ràpidament amb la introducció de les TIC podríem dissenyar panys electrònics o d’obertura remota i a més crearíem sinèrgies al voltant d’aquest món a l’entorn.

Parlem d’utilitzar les tecnologies apropiades per a que tots els municipis de Catalunya puguin seguir les receptes del “Govern Obert” (transparència, participació i col·laboració). Parlem que donades les restriccions pressupostàries actuals s’aconsegueixi arribar a més llocs amb els mateixos recursos i la mateixa despesa simplificant l’administració i sent més àgils en la presa de decisions.

Tots aquests reptes seran claus en el proper mandat i a la futura República Catalana tenim clar que els electes d’ERC seran capdavanters en aquests temes.


Carles Julbe
Comissió sectorial de Societat de la Informació