Agricultura Ramaderia i Pesca

Un vestit a mida de la nostra agricultura

En les pròximes setmanes o pocs mesos es posarà en funcionament la nova PAC 2014-2020 pensada per substituir la que ha estat funcionant des del 2008 fins ara. Pel que fa als ajuts directes, o sigui ajuts finançats exclusivament amb pressupost comunitari, els Drets de Pagament Únic deixaran d’existir el 31-12-2014. Aquests drets tenien uns antecedents històrics en base a les superfícies declarades i ajuts sol·licitats des de l’any 2000.

Des del punt de vista comunitari, aquest drets històrics, raonables al seu dia, s’havien tornat incomprensibles als ulls dels contribuents i de l’opinió pública, que necessiten raons més actuals per justificar el suport econòmic públic a l’agricultura europea. I per això es va pensar en un ajut per hectàrea igual per a tothom i justificat pel plus d’esforç mediambiental i de qualitat que s’exigeix a l’agricultura europea.

L’Estat espanyol ha triat no acollir-se a un pagament per hectàrea igual per a tothom sinó un procés lent d’aproximació a aquesta situació amb la premissa que els canvis entre la situació anterior i l’actual, entre explotacions i entre regions siguin els mínim possibles. S’ha optat per un sistema molt complex de regionalització, mitjanes comarcals i mitjanes individuals que portarà a una nova adjudicació de “Drets de Pagament Base” que previsiblement es realitzarà a finals de l’any 2015.

Per fer una comparació de modista, la Unió Europea pretenia un vestit de talla única per a tothom; l’Estat espanyol ha fet una col·lecció de confecció amb moltes talles diferents i als Països Catalans, lluny dels grans latifundis i explotacions amb centenars d’hectàrees d’oliveres, ens hauria interessat més un vestit de modista fet a mida de les nostres explotacions, petites i mitjanes, intensives i especialitzades. Potser ja ho podrem fer en la pròxima PAC perquè ja serem un estat independent amb totes les eines pròpies dels estats.


Montserrat Colàs
Comissió sectorial d'Agricultura, ramaderia i Pesca