Universitats i Recerca

La UE canvia totxos per neurones

L’any 1975 la Comunitat Econòmica Europea (CEE) va iniciar una política per corregir desequilibris entre les regions dels seus països, que aleshores només eren sis: Alemanya, França, Itàlia, Països Baixos, Bèlgica i Luxemburg. En aquestes quatre dècades han canviat moltes coses: d’una CEE amb sis estats hem passat a la Unió Europea de 28. Amb les successives ampliacions ha deixat de ser el club de rics que era l’any 1975 perquè en la majoria dels casos els països que s’hi incorporaven tenien una renda per càpita per sota de la mitjana del club. Així, les diferències interregionals han augmentat, i per contrarestar-ho les polítiques de cohesió i de desenvolupament regional han guanyat protagonisme (pressupost).

Un dels principals instruments són el Fons de Desenvolupament Regional (FEDER), que en bona part s’han fet servir per a infraestructures de transport (aeroports, carreteres o línies d’alta velocitat) i s’han distribuït segons la renda regional, un criteri que ha perjudicat Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears perquè totes tres són al pitjor escenari possible: regions riques d’un país pobre.

Però la Unió Europea ara canvia el criteri (from bricks to brains) i al seu pressupost 2014-2020 condiciona aquests fons a l’existència d’una estratègia de desenvolupament amb èmfasi en la recerca i la innovació. Un canvi que pot beneficiar molt Catalunya atès l’alt nivell del seu sistema d’R+D.
Aquest gener la Generalitat va publicar les dues primeres convocatòries d’R+D amb cofinançament FEDER. No haurien de ser les últimes.

Quim Bosch
Comissió sectorial d'Universitats, Recerca i Innovació