Empresa

Competitivitat de les nostres empreses: és un problema de tamany?

El passat dijous 5 de febrer, dintre del cicle de sopars que organitzem des de la Sectorial d’Empresa, Indústria i Serveis, i que anomenem “Sopars productius de la SNEIS”, vàrem convidar al Sr. Francesc Solé Parellada, Catedràtic emèrit d’Organització d’Empreses a la UPC, i al Sr. Antoni Cañete Martos, Secretari General de PIMEC.

En la situació de crisis en que ens trobem, tothom està d’acord en que és imprescindible per sortir de la mateixa generar feina, crear lloc de treballs, ja que els índexs d’atur que tenim són insuportables i representen un veritable drama social. Si volem generar ocupació ens cal crear noves empreses o fer que les existents siguin capaces de créixer. Si tenim en compte l’alt índex de mortalitat de les noves empreses que es creen, sembla prioritari aconseguir que les empreses que ja funcionen siguin més eficients, que tinguin capacitat per exportar cada vegada més, que disposin de recursos per invertir, per suportar la morositat, en una paraula, que siguin més competitives.

En aquest sentit, quan parlem de fer empreses més competitives, apareix un debat recurrent que és el de la mida de les empreses. Som un país de petita i mitjana empresa, de PIMES, fins i tot podríem dir que majoritàriament de micro-empreses i de cada vegada més autònoms, un 99,8% de les empreses ho són. Es per això que vam considerar necessari organitzar aquest sopar per tal d’analitzar si existeix alguna relació entre competitivitat i grandària de les empreses, si realment ens calen empreses més grans, si els nostres empresaris són capaços d’associar-se amb altres i constituir empreses de major dimensió, si cal incentivar des de les administracions un cert procés de concentració empresarial o la unió temporal d’empreses, i el que és més important: si pensem en Catalunya com a nou estat europeu, en aquest context, si ens caldria tindre empreses més grans per poder competir de tu a tu amb els altres països.

El sopar va ser molt participatiu, comptant amb la presència d’empresaris i directius de diferents sectors, de membres d’altres sectorials dels partit, així com de representants de diferents entitats involucrades en la temàtica del sopar. Gràcies a les intervencions dels ponents i al debat posterior, vam poder treure conclusions interessants, com que la dimensió no necessàriament dóna més competitivitat, que depèn molt de sector, de si té o no té economies d’escala, que la dimensió de les empreses pot ser substituïda per una patronal que defensi els interessos de les petites empreses. Cal tindre en compte que un 63% del PIB de Catalunya el generen les PIMES. En aquest punt, des de PIMEC es va posar l’accent en el problema de la morositat i com que s’està pressionant per que s’apliqui la llei, en fi, podem dir que va ser un sopar molt profitós i que ens va permetre reflexionar sobre com volem que sigui el model de relació empresarial en la propera Catalunya independent.

Finalment comentar-vos que a l’enllaç, http://soparsproductius.wordpress.com/ , podeu accedir a tota la informació sobre els sopars productiu que hem fet i estem organitzant.

Ignasi Sayol i Santamaria
President de la comissió sectorial d’Empresa, Indústria i Serveis
Esquerra Republicana
ignasi.sayol@esquerra.cat