Fòrum Sindical

Periodistes a la peça, un sector fortament feminitzat

Amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) s'ha afegit a una insistent reclamació de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) on s'urgeix la regulació de les col·laboradores o periodistes a la peça. La Federació de Sindicats de Periodistes reitera la necessitat que el Govern i el Congrés dels Diputats regulin per llei, d'una vegada per sempre i amb urgència, els i les periodistes a la peça. Ho ha fet coincidint amb el Dia Internacional de la Dona car el dels periodistes a la peça és un col·lectiu fortament feminitzat. La majoria de les qui treballen amb aquesta figura professional, sense cap tipus de protecció social, pateixen una doble discriminació: ser periodista a la peça i ser dona.

El sector de la comunicació és, després de la construcció, segons el sindicat professional, el segon en destrucció d'ocupació en xifres relatives i això ha provocat un augment sense precedents de professionals que intenten sobreviure col·laborant en els mitjans. La falta de mesures eficaces per conciliar la vida laboral i familiar té com a conseqüència que moltes dones hagin d'haver traslladat el seu lloc de treball al seu domicili particular per poder atendre assumptes que els homes encara estan lluny d'assumir en igualtat de condicions.

Per aquest motiu, i com a dones treballadores, en aquest cas periodistes, reivindiquem la necessitat de regular la figura dels col·laboradors també com un acte de justícia de gènere i de millora de les condicions en què treballa un col·lectiu cada vegada més nombrós de professionals de la informació.

Amb aquesta reclamació FeSP i SPC assumeixen la petició feta per la Comissió de Gènere de la Federació Internacional de Periodistes (FIP) de buscar fórmules per obrir les portes a les dones periodistes i acabar amb la violència generalitzada contra elles i dóna suport al Consell de Gènere de la FIP en la seva proposta de pressionar l'Organització Internacional del Treball (OIT) perquè impulsi mesures contra la violència de gènere en el lloc de treball. L'òrgan rector de l'OIT ha anunciat que discutirà aquesta petició a partir del 12 de març.


Núria Cornet
Afiliada al SPC i membre del Fòrum Sindical d'Esquerra Republicana