Universitats i Recerca

Universitats i recerca: què tenim?

─ Que què tenim? Tenim tres universitats entre les 50 millors del món de menys de 50 anys. I tenim la segona ciutat del món, i la primera d’Europa, amb més universitats en aquest rànquing. Tenim un dels 13 instituts universitaris que l’ONU té arreu del món. I tenim la segona ciutat i el cinquè país del món amb més càtedres universitàries de la UNESCO. Tenim la 10a millor ciutat universitària del món. Tenim la primera ciutat que la Comissió Europea ha reconegut, amb el premi iCapital, com a capital de la innovació. I tenim un país que tot i representar-ne només l’1,5% de la població capta el 2,2% dels fons amb què la Unió Europea finança la recerca. Tenim el segon país de la UE amb més ajuts del Consell Europeu de Recerca en relació a la seva població. Tenim un dels 47 sincrotrons que hi ha arreu del món, i tenim les institucions de recerca amb els millors indicadors del món de publicacions en química, física i astronomia.

I encara millor: tenim ganes de tenir-ne encara més i l’habilitat per aconseguir-ho. Però el que no tenim són totes les eines per fer-ho. En tenim força, però no totes perquè moltes d’elles només les tindríem si fóssim un Estat. I perquè podem i volem tenir unes universitats i uns centres de recerca encara millors, necessitem ser un Estat. I el millor que tenim sabeu què és? Que ara tenim l’oportunitat de ser-ho!


Quim Bosch
Comissió sectorial d'Universitats, recerca i Innovació
Esquerra Republicana


Nota: Totes les dades d’aquest article s’han tret dels rànquings internacionals de referència.