Agricultura Ramaderia i Pesca

Consellers en temps de crisi

Sembla raonable pensar que quan un sector productiu es troba immers en una crisi, tots els responsables privats i públics que hi puguin intervenir per solucionar-la se sentin concernits i convocats per actuar multiplicant les iniciatives que així ho facin possible. Quan més alta és la responsabilitat més ambiciosa ha de ser la implicació.

El sector primari del nostre país es troba des de fa uns quants anys en una crisi permanent que fa que molts dels productors dels diferents sectors s’estiguin plantejant l’abandonament definitiu de l’activitat. Això passa tot i haver-lo definit com a estratègic per unanimitat del Parlament i després de reiterades manifestacions en aquest sentit per part del Conseller del ram. Declaracions les que calguin. Actuacions decidides i plantejament d’alternatives, que sapiguem, no gaires.

Només recordant alguns dels darrers episodis, l’escenari actual no convida a l’optimisme. La problemàtica de les dejeccions ramaderes ocasionada pel decret energètic del govern espanyol, el silenci clamorós de la Conselleria a l’hora d’impulsar una interprofessional porcina al país o per corregir l’efecte pervers que produirà la desaparició de les quotes lleteres són alguns exemples de no actuació.

Un exemple en sentit contrari, el d’excés d’exposició als mitjans, ha estat quan a poc més d’un mes de començar la campanya de recollida de la fruita el Conseller ha manifestat que es preveu una campanya difícil. Ho diu quan els resultats de la campanya anterior han estat desastrosos i molta gent està pensant si aguantar o plegar. Gràcies per la propina. Comentar les perspectives de la campanya ja ho faig a cal barber o a la sobretaula de la mona.

D’un Conseller no necessitem comentaris sinó saber quina és la seva planificació d’actuacions per mirar de corregir allò que ja se sap que anirà malament. Aquesta és la seva principal responsabilitat. Aquesta és la que li demanem que exerceixi, sabent que algunes iniciatives poden no sortir bé. Si més no sabrem que tenim Govern.


Carmel Mòdol
Comissió sectorial d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Esquerra Republicana