Societat digital

La lluita contra l'escletxa digital

L’escletxa digital, representa la diferència d’oportunitats entre les persones que disposen de les competències digitals necessàries per desenvolupar-se sense dificultats en l’entorn social o laboral.

A la ciutat de Barcelona prop de 200.000 persones en edat laboral no tenen aquestes competències i Barcelona no és pas dels llocs amb un percentatge de persones més elevat, això si el número absolut ens mostra la magnitud de la tragèdia.

Una de les coses que estadísticament es pot comprovar és que aquesta escletxa digital va lligada al nivell d’estudis i a la renda familiar disponible, també podem veure com evidentment la distribució geogràfica de l’escletxa digital es concentra en determinats barris,

Es tracta però d’un problema que s’està enquistant i els darrers anys la lluita contra l’escletxa ha desaparegut de l’agenda política amb l’excusa que estem millor que la majoria dels països de la UE.

És responsabilitat de totes les administracions públiques planificar i executar plans a favor de la innovació, l’economia digital i la lluita contra l’escletxa digital. Ara que hi haurà nous ajuntaments, consells comarcals i diputacions no podem oblidar aquesta responsabilitat.

Si tothom té clar que el present i el futur estan lligats a com siguem capaços d’aprofitar els avantatges de la tecnologia, des dels ajuntaments hem de fer els màxims esforços. Ara que toca fer els nous Plans d’Accions Municipals aprofitem l’ocasió apostem per lluitar contra aquesta nova forma d’exclusió que és viure d’esquenes al futur.


Josué Sallent
President de la comissió sectorial de Societat de la Informació
Esquerra Republicana