Comerç Turisme i Consum

Nou país, nou model econòmic

Els 512.263 vots obtinguts a les passades eleccions municipals ens dóna empenta i embranzida, en l’assumpció de responsabilitats de govern, a diferents institucions arreu dels Països Catalans, per garantir la millora de la qualitat de vida de tots els nostres conciutadans i conciutadanes. En aquest nou cicle és el moment de demostrar que, l’àmbit de la promoció econòmica, no només és una de les nostres prioritats, sinó que ho fem molt bé a l’hora d’aplicar polítiques públiques de desenvolupament local.

En primer lloc, en l'àmbit local, hem d’aplicar, immediatament, la nova Llei de transparència. L’aplicació d'aquesta norma ajudarà, de forma ferma i decidida, a evitar nous casos de corrupció. Sens dubte, aquestes pràctiques il·lícites han estat i són extramadament perjudicials pel bon funcionament de les institucions i de l'activitat econòmica. Esquerra es referma en la garantia de configurar un nou país lliure de corrupció.

Per altre costat, també hem de ser capdavanters amb la promoció dels projectes d’“smart cities i, en el marc dels Govern Oberts, hem de ser diligents en l’aplicació dels projectes de dades obertes, a fi de facilitar la reutilització de les dades institucionals de manera que se'n puguin beneficiar tots els agents econòmics del nostre país.

En qualsevol cas, hem de continuar essent agosarats en els àmbits de l’empresa, la indústria, el comerç i el turisme, en el benentès que cal defugir del proteccionisme, política que en un món globalitzat no té cap sentit i que perjudica els sectors econòmics de més valor afegit de la nostra economia. Cal buscar noves fórmules i analitzar propostes que ja funcionen com les incloses al programa marc, moltes de les quals, ja en tenim experiència pel que fa la seva aplicació.

Al nou país ha de ser fàcil crear noves empreses i aquestes han de poder competir en unes regles clares i sotmeses a l’imperi la llei i a l’interès general. Això, entre altres coses, vol dir que hem d’evitar, de totes totes, que al nou país que estem construint es mantinguin els privilegis dels actuals oligopolis privats protegits pel BOE.

Com a conclusió, cal que siguem capaços de configurar una administració forta, però alhora eficaç i dinàmica; d’aquesta manera serà més fàcil promoure ciutats vives i dinàmiques que generen riquesa i progrés a la ciutadania.


Carles Soriano
Comissió sectorial de Comerç Turisme i Consum
Esquerra Republicana