Agricultura Ramaderia i Pesca

Grans obres

La construcció del canal Segarra-Garrigues i totes les obres complementàries que l’envolten, genera polèmica i controvèrsia com gairebé totes les grans infraestructures que es construeixen en l’actualitat. Com tots sabem, avui en dia és impossible fer grans intervencions en el territori sense que totes les forces implicades manifestin la seva aprovació o desacord de forma més o menys contundent. És perfectament imaginable l’enrenou que provocaria avui en dia la construcció dels embassaments de les Nogueres, del Segre o la AP2.

Aquestes grans obres generen discussions enceses en l’actualitat del moment en que es planifiquen i es construeixen però és el pas dels anys el que finalment verifica si es va tractar d’un encert o pífia monumental. Només cal pensar en algunes de les grans infraestructures que actualment estem utilitzant:

- els canal d’Aragó i Catalunya o el canal d’Urgell
- l’autopista AP2 i l’eix transversal
- la línia ferroviària a tocar de la costa catalana

Per sort la cultura preservacionista s’ha anat imposat amb el pas del temps, en part gràcies a l’observació dels errors monumentals del desenvolupament no sostenible, però també hi ha errors i més difícil avaluar, de les “no actuacions” que també comporten situacions d’aïllament o no desenvolupament.

Podríem pensar que caldria separar allò que és inversió pública del que és inversió privada, però en el llarg termini al que ens estem referint, aquesta qüestió és menor comparada amb l’impacte ambiental que alguna d’aquestes obres por provocar i, en canvi, sí que té rellevància l’impacte econòmic i social que comporten. Tenir bones carreteres o regadius i aigua disponible d’us públic té una influència vital en el desenvolupament econòmic i social del país i d’algunes zones en particular. I la monopolització i instrumentalització d’aquests serveis per part de grans corporacions sovint no ha contribuït al desenvolupament sinó que l’ha frenat.

Seria vital que en el futur Estat que volem construir s’intentés evitar i corregir aquests grans errors de perspectiva que s’han comes i que el conjunt de la ciutadania no perdéssim de vista que la producció d’aliments, segons tots els grans organismes mundials, serà una qüestió vital i estratègica en un futur no molt llunyà.


Montserrat Colàs
Comissió sectorial d'Agricultura, Ramaderia i Pesca