Comerç Turisme i Consum

Estructures d'estat: l’Autoritat dels Mercats i la Competència

Després dels excel·lents resultats de l’independentisme el passat dia 27, cal donar un impuls a la creació de les estructures d’estat, d’acord amb el full de ruta preestablert.

Durant el procés de transició nacional cal assegurar el bon funcionament de l’economia i dels mercats.  Caldrà  garantir la lliure competència, el control d’aquells mercats en els quals existeixen empreses que presenten posicions quasi monopolístiques i establir una regulació que determini les regles del joc. Especialment, és important dur a terme un control i vigilància sobre els mercats estratègics com són, entre d’altres, els mercats d’energia, els serveis financers i de prestació de serveis telecomunicacions. En aquest marc, es fa imprescindible garantir els drets de les persones consumidores i evitar que es repeteixin episodis com per exemple la problemàtica de les participacions preferents.

Així doncs, s’ha de crear un organisme dels anomenats “autoritats nacionals”. La creació d’aquest ens és una exigència de la Unió Europea  i l’àmbit competencial, entre altres, pot abastar: el transport ferroviari, els serveis energètics de gas i electricitat, les telecomunicacions, el sistema financer, els serveis postals, la seguretat dels residus nuclears...

Cal dir però, que no partim de zero, avui en dia, l’Administració de la Generalitat disposa de moltes unitats que duen a terme tasques de control, vigilància, de regulació i de competència. En aquest sentit, en podem destacar l’Autoritat Catalana de la Competència, l’Agència Catalana del Consum, la Direcció General d’Energia.. Per alta banda, cal tenir present que l’Estat espanyol també disposa de mitjans a Catalunya amb els objectius ja descrits i que, per tant, esdevindrien mitjans personals i materials del nou Estat (per exemple, l’edifici de l'antiga Comissió del Mercat de les Telecomunicacions a Barcelona).

Per altra banda, el cos normatiu s’haurà d’ampliar i adaptar. La llei de transitorietat jurídica en donarà les pautes generals, però cal dir que tampoc partim de zero, atès que ja hi ha molta normativa aprovada. Tot i així, hi ha molta feina a fer, com ara el sistema d'establiment dels preus d’energia, actualment competència estatal. Per tant, durant els propers mesos des del Govern s’hauria d’anar  preparant les corresponents normatives que permetin fer-ho possible.

Finalment, cal dir que aquesta “autoritat” ha ser independent orgànicament i funcional de l’administració i haurà de tenir els  mitjans personals adequats a fi de garantir un correcte funcionament dels mercats.


Carles Soriano
Comissió sectorial de Comerç, Turisme i Consum