Empresa

VALEO no se’n pot anar

Antoni Morros
Antoni Morros
És difícil estar  d’àcord en el arguments que ens pot donar una multinacional quan decideix deslocalitzar la seva activitat industrial,  sobre tot perquè la multinacional tan sols analitza les avantatges econòmiques que li raporta una decisió com aquesta. VALEO  prescindeix del cost social  de la seva decisió unilateral i s’aplega al benefici que li comporta el tancament de la planta de Martorelles.

VALEO està a 29 països a tots els continents, a Catalunya està ubicada a Martorelles (Vallès Oriental). Tenen altres centres productius propers a Saragossa, Getafe, Fuenlabrada, Madrid i a Martos de  Còrdova (Andalusia). També un centre a Tànger (Marroc).

VALEO ven  el 67 % de la seva producció de la planta de Martorelles a SEAT i NISSAN.

Si VALEO tanca la planta de Martorelles per portar-la a Saragossa la decisió s’ha pres per alguna de les raons següents  o per varies:

SEAT i/o NISSAN  decideixen canviar de proveïdor per raons tècniques, de qualitat,  de preu o de servei. En aquest cas VALEO te la suficient capacitat per adaptar les seves plantes a les exigències que li requereixen els fabricants  en conseqüència la deslocalització no està justificada.
Els avantatges fiscals i els criteris de rendibilitat a Martorelles son inferiors al que aconsegueixen a Saragossa. Significa que l’Autonomia i en conseqüència l’Estat Espanyol  decideix beneficiar a VALEO i a la comunitat Aragonesa, en perjudici  de Catalunya.

PREMISSES PER RESOLDRE EL PROBLEMA

Els treballadors de Martorelles no poden perdre el lloc de treball a VALEO
VALEO ha de continuar subministrant els seus productes a SEAT I NISSAN a preus competitius, en les millors condicions de servei i qualitat.
La planta de Martorelles s’ha de reconvertir en un centre punter i avançat tecnològicament per front als reptes a curt i mig TERMINI
La Generalitat prioritza la defensa dels llocs de treball  abans que qualsevol altra alternativa i és posa al davant de les negociacions

El Nou País no es pot permetre perdre llocs de treball ni coneixement.


Antoni Morros
President de la comissió sectorial d'Empresa, Indústria i Serveis