Universitats i Recerca

Ciència pel Sí

L'ensenyament superior, la recerca i la innovació tenen un paper destacat al programa electoral de Junts pel sí (JxSí), que considera que el coneixement que generen ha de ser clau en la creació d'ocupació, riquesa i millora social de la futura República Catalana.

Malgrat la seva excel·lència - reconeguda internacionalment-, l'ensenyament superior arrossega uns dèficits i uns desequilibris que cal superar per tal que sigui, de manera efectiva, una garantia d'oportunitats per a tothom. La creació d'un nou estat també és una oportunitat per estendre al conjunt del sistema de recerca i d'innovació les bases del model català: excel·lència, autonomia acadèmica, transparència, obertura al talent i internacionalització. Unes bases que, amb reformes normatives -com ara una llei de mecenatge- i la creació d'uns fons per estabilitzar el finançament de la recerca, seran estructures econòmiques bàsiques del nou estat.

Per tot plegat, cinc dies abans de les eleccions El periódico va publicar un manifest (Ciència pel sí) signat per onze científics de renom mundial que es declaraven partidaris de la independència de Catalunya i demanaven el vot per JxSí "per donar resposta a les necessitats diàries, urgents i reals dels més desfavorits". Jordi Galí, assessor del Banc Central Europeu, i Joan Massegué, director de l'Sloan Kettering Institute de Nova York, encapçalaven les signatures. El web de JxSí va recollir el manifest i va habilitar un formulari des d'on molts altres científics s'hi van anar adherint.


Enllaços:
El Periódico:
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/cientificos-prestigio-mundial-solicitan-voto-para-junts-pel-4527045
Web del manifest a JxSí
https://juntspelsi.cat/cienciapelsi


Quim Bosch
Comissió sectorial d'Universitats, Recerca i Innovació