Agricultura Ramaderia i Pesca

L'agroalimentari, un sector clau per a l'economia

Oriol Anson
Oriol Anson
La importància del sector agroalimentari i forestal entès com la suma de l’agricultura, la ramaderia i la indústria alimentària i la gestió forestal, rau en el fet que la seva diversitat li permet aportar a la societat diferents tipus de bens, entre els que destaquem, en primer lloc, la gestió del territori, en segon lloc, el proveïment d’aliments, frescos i transformats, a la societat.

La gestió del territori li ve de treballar 836.736 hes, que son el 26,07% de la superfície de Catalunya (3.209.204 hes). Si a aquesta superfície hi afegim la superfície forestal, el resultat de la gestió del 90,28% de la superfície total de Catalunya.

El proveïment d’aliments frescos i elaborats es fa destinant el 31,77% de la superfície de conreu a conreus de regadiu, fet que ha permès augmentar la capacitat productiva i, al mateix temps, assegurar el proveïment del mercat.

Aquesta estructura productiva fa que la Producció Final Agrària a Catalunya es situï per damunt dels 4.300 milions d’euros l’any, dels que el 36,5% correspon a l’agricultura i el 63,5% a la ramaderia, justament al contrari del que passa a l’Estat Espanyol.

Aquest sector agrari és el proveïdor principal d’una indústria de transformació que ha generat el segon clúster en indústria alimentària d’Europa, darrere de la Llombardia, i que integrant-la amb l’agricultura i la ramaderia, per formar el sector agroalimentari, és el primer clúster agroalimentari d’Europa.

Aquesta indústria l’any 2012 va assolir un volum de negoci de 24.337 milions d’euros, el 17,8% del negoci industrial de Catalunya i el 23,27% del volum de negoci del sector agroalimentari de l’Estat Espanyol, ocupant més de 75.000 persones, que és més del 21% dels ocupats en aquest sector a l’Estat Espanyol.

Amb totes aquestes dades es pot dir que el sector agroalimentari te una importància cabdal per Catalunya, tant per la seva economia, com per assegurar-ne, al màxim possible, la sobirania alimentària. Això no vol dir, però, que sigui un sector tancat, al contrari, ja que té una gran capacitat d’exportació. L’any 2012 les exportacions d’aquest sector van representar 7.891 milions d’euros (el 13,7% de les exportacions industrials de Catalunya, situant-se en tercer lloc darrera de la fabricació de materials de transporti de la indústria química


Oriol Anson
Comissió sectorial d'Agricultura, Ramaderia i Pesca