Fòrum Sindical

Correspon als poders públics garantir el dret a la informació

Núria Cornet
Núria Cornet

Correspon als poders públics de promoure les condicions per a garantir el dret a la informació i a rebre dels mitjans de comunicació una informació veraç i uns continguts que respectin la dignitat de les persones i el pluralisme polític, social, cultural i religiós.

I no ho dic jo, una periodista que treballa a mitjans públics espanyols, ho diu l'article 52 del Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Aquest article 52 del nostre Estatut referit als mitjans de comunicació social encara no ha estat desenvolupat tot i els requeriments fets des del Sindicat de Periodistes de Catalunya i des dels diversos grups parlamentaris a la passada legislatura.

Si volem un nou país, un país amb tots els drets, hem de recordar que aquest, el dret a la informació, n'és un de fonamental i gran nombre de països del món ens porten la davantera en aquest àmbit.

Encarem una legislatura política marcada per la relació amb Espanya i en l'àmbit espanyol la Llei Mordassa ha limitat la llibertat d'expressió, el dret a manifestació i també el dret a la informació.

L'article 52 de l'Estatut català diu que en el cas dels mitjans de comunicació de titularitat pública la informació també ha de ser neutral i els poders públics han de promoure les condicions per a garantir l'accés sense discriminacions als serveis audiovisuals en l'àmbit de Catalunya.

I ens preguntem si la societat catalana té ben garantit el dret a la informació i els mitjans públics són prou plurals i neutrals? Ho és la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) amb una política de blocs electorals? O ho són les mitjans públics al nostre país, al país que volem socialment just.

Som-hi, el debat està servit i el que hi ha de clar és que cal elaborar i aprovar una Llei del dret de la informació i la comunicació de la Ciutadania, que desplegui l’article 52 de l’Estatut d’Autonomia, que defineixi els drets i els deures dels mitjans de comunicació i dels informadors i que inclogui la regulació dels drets laborals dels i les periodistes.

Per vetllar per al compliment i la correcta aplicació d’aquesta Llei, s'haurà de promoure un ampli acord parlamentari per a la creació d’un Consell ciutadà de la informació de Catalunya (CCIC), que haurà de ser un organisme independent de govern i partits.

Per garantir el pluralisme als mitjans públics s'han de canviar les lleis del CCMA i del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) per tornar a introduir la necessitat d’aconseguir majories qualificades en la presa de decisions i el pluralisme com a garantia d’un sistema audiovisual català de qualitat. Garantir que tant a l’òrgan de govern de la CCMA com al CAC hi són presents totes les sensibilitats existents a la nostra societat, a través de persones que responguin a perfils professionals d’interès per a la gestió d’aquests ens públics. En la CCMA també cal garantir la participació dels i les professionals de TV3 i Catalunya Radio. En el cas del CAC, reforçar les seves funcions per garantir que podrà desenvolupar plenament les funcions pròpies d’una autoritat reguladora i independent encarregada de l’espai públic de comunicació de Catalunya,  el país de tots i totes, sense exclusions.


Núria Cornet
Fòrum Sindical