Societat digital

Estructures d'estat: les tecnologies digitals

Sergi Marcen
Sergi Marcen
Les TIC permeten obrir processos de construcció i consolidació de nous Estats  substancialment diferents dels processos d’independència fins ara coneguts. Estem a l'era digital i aquesta tecnologia pot facilitar o dificultar la construcció amb èxit d'un nou estat, el qual ja hauria de ser un estat digital. En aquest sentit, Catalunya necessita establir com una de les prioritats clau del seu govern la generació i desenvolupament, a curt termini, d’una política avançada en el camp de les tecnologies digitals TIC.

Una de les eines clau per aquest nou país són les tecnologies de la informació i les comunicacions. Desenvoluparem un model TIC innovador per a Catalunya, basat en un nou model de governança i amb un programa estratègic de recerca i innovació TIC que permetrà dur a terme una nova política en el camp de les infraestructures estratègiques del nou país.

Les TIC són molt més que infraestructura, són les tecnologies fonamentals de l’economia i la societat del segle XXI, les dels estats moderns. L’ecosistema TIC es suporta en un model  d’innovació diferent dels models tradicionals que separaven la Ciència de la Tecnologia.

Tanmateix,  per Esquerra, les TIC són també una eina de cultura que afavoreix la defensa de la nostra llengua al mon, com també l’eina necessària per la participació ciutadana i la transparència política.

Volem una Catalunya TIC, tal com queda reflectit en el programa electoral de Junts pel Sí. Un país on cada racó estigui connectat a Internet, que permeti una cohesió social més potent, promoure l’adquisició del coneixement i la divulgació dels avantatges de la societat digital entre la ciutadania. Un país on les tecnologies de la informació i les comunicacions siguin eines potenciadores de generació d’ocupació i nous perfils professionals. Així mateix, aquest potencial de coneixement ha de convertir-se en recerca, desenvolupament, emprenedoria i empresa. Un país on el nou Estat sigui emprenedor i potencií la recerca tecnològica que després pugui ser utilitzada per les empreses i permeti generar un sector tecnològic potent.

És per tot això, i molt més, comencem a fer un nou país en el qual els ciutadans de Catalunya disposarem de totes les eines d’Estat necessàries per a millorar la vida de les persones.

Sergi Marcén i López
Vocalia de Política Industrial i Recerca
Sectorial Societat de la Informació
@sergimarcen @SI_ERC