Universitats i Recerca

Hisenda, l’IVA i la recerca

Quim Bosch
Quim Bosch
La Unió Europea considera que la recerca científica és una activitat econòmica, i com a tal està exenta de pagar IVA. La mesura està pensada per impulsar la recerca com a motor de desenvolupament econòmic i de benestar social.

Els autònoms i els empresaris ja saben que a Espanya estar exent d’IVA no vol dir no pagar-ne, sinó pagar-lo primer esperar que Hisenda els el retorni. A la pràctica, l’Agència Tributària els fa servir de recaptadors d’impostos i de finançadors, perquè han d’aportar unes bestretes que Hisenda liquidarà a posteriori (sense interesos).

Els centres de recerca estaven en aquesta mateixa situació. Estaven, perquè ara fa un any l’Agència Tributària va decidir saltar-se la directriu de la UE i va començar a obrir inspeccions on comunica als centres de recerca que els suspèn el retorn de l’IVA que havien pagat l’any anterior. La decisió, sumada a la crisi econòmica i les retallades al finançament de l’R+D, comporta unes tensions de tresoreria que han deixat molts centres en una situació crítica.

En alguns casos, l’Agència Tributària ha proposat als centres el retorn d’una part de l’IVA si aquests renuncien a la resta. L’estratègia és clara: aprofitar els problemes de tresoreria dels centres per escatimar-los una part de l’IVA. L’alternativa és reclamar el reintegrament íntegre via judicial, on els  centres de recerca tenen totes les de guanyar però saben que trigarien anys a cobrar els primers euros...

Com en diríem d’això? Deslleialtat?


Quim Bosch
Comissió sectorial d¡Universitats, Recerca i Innovació