Comerç Turisme i Consum

El cicle de vida de les destinacions turístiques

Algunes destinacions turístiques han arribat al final del seu cicle de vida, als Països Catalans cal que ens renovem reinventant-nos

Esther Querol
Esther Querol
El turisme és una activitat econòmica que no escapa al conegut cicle de vida del producte, és una qüestió d’actitud política, ja que quan la destinació ha arribat a la maduresa caldria plantejar-se fer un rellançament, una actualització, una perllongació de la fase de maduresa o simplement mantenir l’oferta per una demanda residual en fase de declivi.

Moltes destinacions van arribar fa anys a la maduresa i actualment es troben mantenint l’oferta a una demanda residual en declivi. Aquest és el cas d’aquelles destinacions que no han invertit en els seus serveis, ni a la conservació del seu patrimoni ni dels seus recursos turístics. Aquestes destinacions s’estan veient obligades a baixar preus i acceptar una tipologia de turisme que anys enrera no haguessin promogut.

Les destinacions que no s’han anat actualitzant precisaran d’un rellançament, donat que dissenya i planifica la manera de canviar la fórmula, la distribució del producte turístic, el client percebrà una notòria millora de la qualitat, aquesta destinació es vesteix de noves i importants avatatges competitives(propies d’un nou producte).

Valls ha apostat per una forta inversió per renovar la seva destinació, amb diferents actuacions, com ara el Museu Casteller, així com mirant de planificar polítiques per impulsar el comerç al casc antic. Aquestes actuacions es podrien plantejar en el context d’un procés participatiu, per aconseguir el màxim concens possible. Tanmateix es plantegen altres accions al voltant dels calçots, que complementin les actuals,i de la paraula calçotada…i és que hi ha moltes coses a fer…

Des dels diferents Governs dels Països Catalans ,es fa necessari promoure el disseny de polítiques públiques en matèria de turisme a les quals s’impliquin a tots els agents, per a la renovació, adaptació i orientació d’aquestes destinacions al model de turisme sostenible.


Esther Querol Castillo
Comissió sectorial de Comerç, Turisme i Consum


Paraules clau: cicle de vida, turisme, destinacions, països catalans, governança, politiques publiques, agents, qualitat, turista, rellançament, Valls, Museu Casteller, Calçots, calçotada, actitud política.